Retributie op het afleveren van conformiteitsattesten woningen

Conformiteitsattesten op woningen:

  • Aanpassing verordening op conformiteitsattest woningen (16 december 2020, GR 15 december 2020)
  • Verordening op conformiteitsattest woningen (goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019 en gepubliceerd op de raadpleegomgeving op 18 december 2019)
  • Afsprakenkader conformiteitsonderzoeken (16 december 2020, GR 15 december 2020)
  • Retributie op conformiteitsattesten woningen voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022) -- geldig vanaf 1 januari 2023 !!

Vorige reglementen, recentste geldig tot en met 31 december 2022: