Retributie op het afleveren van conformiteitsattesten woningen

Conformiteitsattesten op woningen:

Reglementen geldig tot en met 31 december 2020:

Retributie geldig tot en met 31 december 2019:

Retributiereglement op het afleveren van conformiteitsattesten woningen voor de aanslagjaren 2016 tot 2019 (gepubliceerd op 24 december 2015, gemeenteraadsbeslissing van 15/12/2015)