Reglement inzake de sociale toelage bij de belasting op het inzamelen en verwerken van afvalstoffen

Op 17 december 2013 werd door de gemeenteraad een belastingreglement goedgekeurd met betrekking tot de sociale toelage bij de belasting op het inzamelen en verwerken van afvalstoffen:

Reglement inzake de sociale toelage bij de belasting op het inzamelen en verwerken van afvalstoffen (gepubliceerd op 13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)