Raadszittingen in coronacrisis

In maart 2020 werd in België de federale fase afgekondigd naar aanleiding van de coronacrisis. De federale overheid nam toen een aantal maatregelen om fysieke samenkomsten van mensen zoveel mogelijk te vermijden.

In Berlaar besloot het bestuur daarom de zitting van de gemeenteraad van maart te annuleren en volgende zittingen digitaal te laten verlopen, zolang de maatregelen gelden. Een bijkomend gevolg van de maatregelen is dat publiek tijdens de zittingen helaas niet toegelaten is en dat de vaste geluidsinstallatie om de zitting online te publiceren niet gebruikt kan worden.

Om ervoor te zorgen dat burgers de zittingen wel kunnen beluisteren, publiceert het bestuur de raadszittingen op de raadpleegomgeving.