Subsidie voor een onkruidbrander

Omdat de bestrijding van ongewenste planten (op verhardingen) met een onkruidbrander vele malen milieuvriendelijker is dan pesticiden te sproeien, wil de gemeente dit gebruik stimuleren.

Na aankoop van een goede brander kan je een deel van de gemaakte kosten terugkrijgen via de gemeente. De subsidie bedraagt 75% van het aankoopbedrag met een maximum van 150 euro.

Reglement subsidie onkruidbrander

Meer info

Voor meer informatie over de volledige voorwaarden, eventuele recente wijzigingen aan de subsidie of de subsidieaanvraag kan je terecht bij de dienst Vergunningen (Markt 1 – 03 410 19 00 – vergunningen@berlaar.be).

Zie ook