Subsidie voor de afkoppeling van hemelwater van de riolering

Dit subsidiereglement werd opgemaakt als compensatiemaatregel voor het uitvoeren van werken voor het volledig afkoppelen van de regenwaterafvoeren op privéterrein, naar aanleiding van de aanleg van gescheiden riolering op openbaar domein.

Deze afkoppeling van het hemelwater van de gewone of gescheiden riolering verlaagt de druk op het gemeentelijk rioleringsstelsel en dus ook de kans op mogelijke overstromingen en overstortingen op waterlopen.

Dit subsidiereglement vormt een aanvulling op de subsidie die kan aangevraagd worden bij rioolbeheerder Pidpa en werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 mei 2019.

Subsidie voor de afkoppeling van hemelwater van de riolering (gepubliceerd op 29/08/2023, gemeenteraadsbeslissing van 20/06/2023)

Meer info

Voor meer informatie over de volledige voorwaarden, eventuele recente wijzigingen aan de subsidie of de subsidieaanvraag kan je terecht bij de dienst Vergunningen (Markt 1 – 03 410 19 00 – vergunningen@berlaar.be).

Zie ook