Studietoelagen

Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf de kleuterschool tot aan de hogeschool en universiteit. En je komt vlugger in aanmerking dan je denkt!
Een school- of studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school of studie te helpen dragen.
 
Zowel kinderen in het kleuter– en lager onderwijs, het secundair onderwijs (deeltijds en voltijds) als jongeren in het hoger onderwijs kunnen in aanmerking komen voor een school– en studietoelage.
 
Het belangrijkste criterium op basis waarvan bepaald wordt of je recht hebt op een toelage is de hoogte van het gezinsinkomen. Hierbij wordt rekening gehouden met het inkomen, de personenlast in je gezin en het kadastraal inkomen. Dit wordt dan vergeleken met vastgelegde inkomensgrenzen.

Als je twijfelt of je in aanmerking komt, kan je voor alle zekerheid een aanvraag indienen.
 
Een toelage aanvragen is nu nog eenvoudiger. Eén aanvraag voor alle kinderen van het gezin volstaat. Het is dus de bedoeling dat je één dossier voor het hele gezin indient. Daarbij heb je de keuze tussen een online aanvraag en een aanvraag op papier.

Een volledige omschrijving van de voorwaarden kan je op verschillende manieren raadplegen:

- via de website www.studietoelagen.be

- via het gratis nummer 1700

Voor meer informatie of voor hulp bij het invullen van jouw aanvraag kan je steeds terecht bij de sociale dienst van het OCMW Berlaar.

Opgeletaanvragen voor het schooljaar 2019-2020 kunnen ingediend worden vanaf 1 augustus 2019 tot en met 1 juni 2020. Na 1 juni 2020 ben je te laat.

 

Wat moet je meebrengen?

- Identiteitskaart

- Pincode identiteitskaart

 

Meer info

Contact:

03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be

 

Verantwoordelijke dienst