Belasting op vergunningsaanvragen van als hinderlijk beschouwde inrichtingen klasse 1 of klasse 2

Wie een aanvraag indient voor het bekomen, veranderen of vernieuwen van een vergunning voor hinderlijke inrichtingen (VLAREM I), is hiervoor een belasting verschuldigd.

De belasting werd als volgt vastgesteld:

- voor inrichtingen van klasse 1: 750 euro per dossier
- voor inrichtingen van klasse 2: 125 euro per dossier

 

Wetgeving of reglement

Zie ook

Verantwoordelijke dienst