Belasting op het verwijderen van sluikstorten, het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden

In Berlaar is er een belasting van kracht voor het verwijderen van sluikstorten en het uitvoeren van noodzakelijke werken door of in opdracht van de gemeente, voor derden die in gebreke blijven bij het naleven van verplichtingen opgelegd door de algemene en de specifiek bestuurlijke politieverordening.

De belasting is verschuldigd door degene die aansprakelijk is voor het sluikstorten of die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de noodzakelijke werken.

De belasting wordt vastgesteld op:

1) bij noodzakelijke interventies door de gemeente zelf:

- een forfaitaire administratiekost van 50 euro
- een uitvoeringskost van 20 euro per begonnen uur en per opgeroepen werknemer
- een vervoerskost van 25 euro per begonnen uur per voertuig
- een afvalverwerkingskost van 0,15 euro per kilogram als het afval verwerkt of meegegeven moet worden
- een stockagekost van 0,15 euro per m² per dag indien gestockeerd moet worden
- met een minimum totaal bedrag van 125 euro per interventie

2) bij ambtshalve interventies door een derde:

- een forfaitaire administratiekost van 125 euro
- een uitvoeringskost die gelijk is aan het factuurbedrag van de derde

Wetgeving of reglement

Zie ook

Verantwoordelijke dienst