Belasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen

In Berlaar is er een contantbelasting van kracht op de ingezamelde afvalfracties van huishoudelijke (of vergelijkbare bedrijfsmatige) oorsprong.

De belasting is verschuldigd door iedereen die gebruik maakt van de (inter)gemeentelijke dienstverlening van de huis-aan-huisinzameling.

Wetgeving of reglement

Zie ook

Verantwoordelijke dienst