Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het BCSD bestaat uit 7 leden, gekozen via getrapte verkiezingen (door de raad voor maatschappelijk welzijn) voor dezelfde termijn als de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

De voorzitter van het BCSD werd verkozen op de eerste raad voor maatschappelijk welzijn. Vermits de voorzitter geen deel uitmaakte van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, werd zij daaraan toegevoegd als een volwaardig lid, conform het Decreet Lokaal Bestuur.

In Berlaar bestaat de raad uit:

Voorzitter:
Nadine Boekaerts (NV-A), Schoolstraat 57, 2590 Berlaar

Leden:

Karolien Goris (CD&V)
Herfststraat 15
2590 Berlaar
0473 69 02 36
karolien.goris@berlaar.be

Maria Vervloet (NV-A)
Itegembaan 306
2590 Berlaar
0468 32 69 09
maria.vervloet@berlaar.be
Luc Tilemans (CD&V)
Liersesteenweg 183
2590 Berlaar
0474 64 89 39
luc.tilemans@berlaar.be
Elien Van Goylen (kartel BHG)
Kapellebaan 27
2590 Berlaar
0472 81 89 10
elien.vangoylen@berlaar.be
Miguel Vissers (NV-A)
miguel.vissers@berlaar.be
Glenn Vaes (Groen)
Dorpsstraat 92/1
2590 Berlaar
0488 60 81 39
glenn.vaes@berlaar.be

Het BCSD vergadert om de twee weken op dinsdagnamiddag. De zittingen zijn niet openbaar.

Het BCSD is bevoegd voor de individuele sociale dossiers zoals bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur, artikel 113. 

Zomerstraat 22
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
Alles weergeven