Wijziging Centraal Oproepnummer Huisartsenwachtpost Pallieterland

Vanaf 1 oktober 2021 is de Huisartsenwachtpost Pallieterland bereikbaar op het nummer 1733 voor de inwoners van de gemeenten Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst en hun deelgemeenten.

Vanaf 1 oktober 2021 is de Huisartsenwachtpost Pallieterland te bereiken via het nummer 1733 (zonaal tarief), het nummer 0900 70 212 is niet meer operationeel. Sinds de start van de pandemie is vrije raadpleging namelijk onmogelijk en moet de patiënt altijd eerst een afspraak maken. Het gebruik van een 0900 nummer is betalend en niet patiëntvriendelijk. De overheid heeft 1733 in het leven geroepen voor alle niet planbare medische zorgen buiten de kantooruren, die niet kunnen wachten tot je eigen huisarts bereikbaar is.

De huisartsenwachtpost is open:

  • Op vrijdag (dag voor een feestdag) vanaf 19 uur tot maandagochtend (dag na een feestdag) tot 8 uur.
  • Alle weekdagen vanaf 18 uur tot 8 uur de volgende ochtend.

Enkel na afspraak!

Aan de werking van de Huisartsenwachtpost wijzigt er niets. Zowel voor consultaties als voor huisbezoeken (voor zieken die zich niet kunnen verplaatsen) maak je een afspraak. Bel hiervoor naar 1733 → Kies jouw taal: druk 1 voor Nederlands, 2 voor Frans, 3 voor Duits en 4 voor Engels → geef jouw postcode in en sluit af met een hekje (#)→ je wordt doorverbonden met een medewerker van de wachtpost.

Voor dringende, niet levensbedreigende gezondheidsproblemen die niet kunnen wachten tot jouw huisarts beschikbaar is, kan je terecht bij de Huisartsenwachtpost. ’s Nachts, voor wat echt niet kan wachten, tot de volgende ochtend. Bij levensbedreigende problemen bel je 112.

Meer info op www.hwpp.be

Gepubliceerd op 23/09/2021