Inname openbaar domein (signalisatievergunning)

Wanneer je in Berlaar werken wil uitvoeren (als aannemer of particulier), moet je voor de inname van het openbaar domein een signalisatievergunning (bijvoorbeeld een parkeerverbod) aanvragen.

Je moet deze vergunning tijdig aanvragen bij de dienst Mobiliteit en maakt daarvoor gebruik van het aanvraagformulier. Dat kan je krijgen aan het onthaal van het gemeentehuis en staat ook hieronder.  Voor meer informatie kan je contact opnemen met Patrick Govaerts (Markt 2, 03 410 19 00).

Parkeerverbod

Een parkeerverbod van korte duur, omdat je bijvoorbeeld een container wil plaatsen of een verhuiswagen, moet minstens 5 werkdagen vooraf aangevraagd worden.

Grote werken

Voor grotere werken, zoals het plaatsen van een bouwkraan, dakwerken, bouwwerken, wegenwerken, werken op voet- en fietspaden of evenementen, moet je een afspraak maken met de dienst Mobiliteit. De aanvraag voor zo'n signalisatievergunning moet je minstens 10 werkdagen vooraf indienen. Maak dus tijdig een afspraak!

Aanvraagformulier

 

Kosten:

Gepubliceerd op 17/09/2019