Voorbereidende werken zuidzijde Markt & werken ter hoogte van voetgangersdoorgang centrumparking

Op woensdag 21 september start de aannemer van de voorbereidende nutswerken met de werken ter hoogte van de rijbaan voor het gemeentehuis (gedeelte tussen ING-bank en 't Veloke) op de Markt. Daarmee wordt afgeweken van de oorspronkelijke planning.

Deze werken duren tot 23 september. Voetgangers en fietsers kunnen steeds door, voor gemotoriseerd verkeer wordt er wanneer nodig dubbelrichtingsverkeer ingevoerd in de verbinding tussen het kruispunt Dorpsstraat/Markt en het kruispunt Markt/Smidstraat.

Door werken aan de gevels ter hoogte van de voetgangersdoorgang naar de centrumparking achter het gemeentehuis is deze doorgang van 21 september tot en met 30 september niet beschikbaar. De centrumparking achter het gemeentehuis blijft bereikbaar, maar voetgangers zullen zich tijdelijk via de Schoolstraat naar de Markt moeten verplaatsen.

Overzicht centrumparkings Markt

Gepubliceerd op 20/09/2022