Verwarmingstoelage laat je niet in de kou staan

De verwarmingsfactuur neemt een aanzienlijk deel in van het gezinsbudget. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. Het Sociaal Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.

Wat?

Het Sociaal Verwarmingsfonds kan voor een deel tussenkomen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Zo kunnen sommige mensen, afhankelijk van bepaalde voorwaarden, beroep doen op een toelage om de verwarmingsfactuur te betalen.

Over welke brandstof gaat het?

-          Huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis);

-          Verwarmingspetroleum aan de pomp;

-          Bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen).

De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december.

Voor wie?

-       Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte -en invaliditeitsverzekering;

-       Je hebt een schuldoverlast en bent in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en kan de verwarmingsfactuur niet meer betalen;

-       Je hebt een laag inkomen (Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 18.363,39 euro verhoogd met 3.399,47 euro per persoon ten laste. Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan 3.140,00 euro (bedragen van 1 september 2017)).

Het OCMW zal nagaan of je aan alle voorwaarden voldoet. Ze kijken na of het adres vermeld op de factuur hetzelfde is als het leveringsadres en het adres op jouw identiteitskaart.

Hoeveel bedraagt de toelage?

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter; het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst.

Het Fonds komt voor maximum 1500 liter per stookseizoen en per gezin tussen.

Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van € 210 voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Hoe aanvragen?

Als je een aanvraag wil indienen, moet je erop letten dat je binnen de 60 dagen na de levering een afspraak maakt bij de sociale dienst.

Opgelet: Breng de leveringsfactuur of –bon en je identiteitskaart mee!

Meer info of een afspraak maken?

OCMW Berlaar

Zomerstraat 22

2590 Berlaar

Tel: 03 410 19 00

Email: socialedienst@berlaar.be

Gepubliceerd op 10/01/2018