Sneeuw- en ijzelbestrijding

Bij sneeuwval en ijzel ben je als burger verplicht om de stoep voor je huis over een breedte van minimum 1,50 meter sneeuw- en ijsvrij te maken.

De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid worden. Rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven.

In straten en pleinen waar geen voetpad is aangelegd, wordt er 1,5 meter gemeten vanaf de gevel of de rooilijn.

Oudere of mindervalide inwoners die dit zelf niet kunnen, kunnen een behulpzame buur inschakelen of mogen hiervoor de klusjesdienst van de sociale dienst contacteren via 03 410 19 00.

Het lokaal bestuur zorgt voor het sneeuw- en ijsvrij maken van de openbare weg. Ze doen dat op aangeven van het KMI en de lokale politie. Daarbij wordt eerst prioriteit gegeven aan de belangrijkste verbindingswegen en fietspaden.

Deze actie draagt bij tot het realiseren van volgende SDG's:

Gepubliceerd op 29/10/2021