Schrijf je in op de reservelijst van het vaccinatiecentrum

Ben je 65-plusser, kan je het vaccinatiecentrum snel bereiken en wil je je laten vaccineren? Dan kan je je registreren op de reservelijst. Zo kunnen de beschikbare vaccins optimaal benut worden wanneer opgeroepen mensen niet op de afspraak verschijnen.
 
Dankzij de registraties op de reservelijst worden zoveel mogelijk vrijgekomen plaatsen ingenomen en gaan er geen vaccins verloren. Omdat men op het laatste moment (de dag zelf) de geregistreerde 65-plusser opbelt, houd je best rekening met enkele aandachtspunten.
 
Een 65-plusser die zich wil registreren op de reservelijst:
 
    • Kan op zelfstandige basis snel (binnen de 2 uur) in het vaccinatiecentrum zijn.
    • Geraakt zonder aangepast vervoer (bv.: geen Minder Mobiele Centrale nodig) in het vaccinatiecentrum.
    • Weet zelf welke medicatie wordt genomen of kan ter plaatse een medicatieschema voorleggen.
    • Weet zelf welke allergieën aanwezig zijn of kan ter plaatse een document voorleggen.
    • Kan na de vaccinatie op zelfstandige basis terug naar huis.

Kan je niet aan deze criteria voldoen? Dan registreer je je best niet op de reservelijst. Je ontvangt uiteraard wel nog een uitnodiging om je te laten vaccineren. 

Registreren kan door hier te klikken, alle velden in te vullen en op ‘verzenden’ te klikken.

Let op: je registratie op de reservelijst is geen garantie dat je opgeroepen wordt. Je registratie vervangt dus zeker niet de uitnodiging die verstuurd wordt vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse Overheid.

Zie ook

Gepubliceerd op 11/03/2021