Principiële straatnaamgeving 'Pastoor Thielemansstraat'

Tijdens de gemeenteraadszitting van 15 november besloot de raad om de nieuwe zijstraat ter hoogte van Smidstraat 111, die het binnengebied ontsluit dat zich uitstrekt tot Winterhof, Pastoor Thielemansstraat te noemen.

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor deze principiële straatnaamgeving een openbaar onderzoek in. Het dossier kan vanaf 25 november 2022 ingekeken worden bij de dienst Omgeving, elke werkdag tussen 9 en 12.15 uur.

Eventuele opmerkingen kunnen tussen 25 november en 24 december 2022 schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen (Markt 1, 2590 Berlaar).

Openbaar onderzoek

Gepubliceerd op 21/11/2022