Paddenoverzetactie: vrijwilligers gezocht

Van half februari tot eind maart trekken padden, kikkers en salamanders naar hun voortplantingsplaats. De meeste amfibieën moeten hiervoor drukke straten oversteken. Om te voorkomen dat ze tijdens hun tocht sneuvelen door voorbijrijdende auto’s, helpen we hen een handje bij het oversteken.

In de winter verblijven amfibieën niet in het water, maar houden ze een winterslaap verstopt onder bladeren en takken of in de grond. Hun biologische wekker loopt af na de eerste buien met temperaturen hoger dan 7 graden. Bij duisternis in combinatie met hoge vochtigheid kruipen de dieren uit hun schuilplaats en trekken ze instinctief naar beken en poelen om zich voort te planten.

Oversteek

Tijdens die tocht moeten ze vaak een straat of weg oversteken. De padden en kikkers lopen daarbij een groot risico om overreden te worden. Met de paddenoverzetactie wil onze gemeente dat helpen vermijden. Langs diverse wegen plaatsen we lage afsluitingen waardoor amfibieën de weg niet op kunnen en opgevangen worden in ingegraven emmers. Vrijwilligers maken die emmers tweemaal per dag leeg, brengen de inhoud veilig over de weg en laten de amfibieën vrij in de natuur. De voorbije jaren werden er zo al duizenden diertjes overgezet en mogelijk gered van de dood.

Hoe kan je zelf bijdragen tot hun veiligheid?

Om de diertjes maximaal te kunnen sparen, hebben we ook jouw hulp nodig. Die kan je bieden door tijdens deze korte periode de gewijzigde verkeerssituatie te respecteren en vaart te minderen in de buurten waar de paddentrek het meest actief is (Alflaar, De Beerslaan, Ebroek en Venushoek).

Je kan de buurten van de paddenoverzetactie herkennen aan de waarschuwingsborden (paddenpictogram) met onderbord (matig snelheid). Wanneer je deze ziet pas je dus best je snelheid aan, voor de veiligheid van zowel de amfibieën als de vrijwilligers die er op dat moment aanwezig zijn.

Meer doen? Help ze oversteken!

Wil jij de padden een handje helpen bij hun grote oversteek? Stuur een e-mail naar publiekeruimte@berlaar.be voor meer informatie of om je op te geven als vrijwilliger.

Deze actie draagt bij tot het realiseren van volgende SDG's:

Gepubliceerd op 27/12/2023