Opgelet: hinder brandhaartjes processierups

De eikenprocessierups is dit jaar bijzonder talrijk aanwezig. De rupsen bevinden zich sinds vorige week in de fase waarin ze brandhaartjes dragen die bij de mens voor jeuk en irritatie van ogen en luchtwegen kunnen zorgen.

De microscopisch kleine brandharen van de eikenprocessierups kunnen de huid irriteren. Wanneer de haartjes met de wind worden meegevoerd, kan je ook last krijgen van irritatie van ogen en luchtwegen. Bij herhaaldelijk contact kunnen de symptomen erger worden. De klachten kunnen 1 tot 2 weken aanhouden, maar verdwijnen meestal vanzelf.

Voorkom klachten

Vermijd bosrijke gebieden waar de processierups zich genesteld heeft. Wanneer je deze natuurgebieden niet kan vermijden, kan je best je voorzorgsmaatregelen nemen.

  • Zorg dat je hals, armen en benen bedekt zijn.
  • Vermijd direct contact met rupsen, brandharen, nesten en vervellingshuidjes.
  • Vermijd wegen waar eikenbomen met processierupsen staan. De rupsen dienen zelfs niet meer aanwezig te zijn, ook de achtergebleven brandharen kunnen zich met de wind verspreiden en voor ongemakken zorgen.

Probeer dus zoveel mogelijk contact met brandharen te vermijden.

Kom je toch in contact met de haartjes?

  • Vermijd om via de kleding die je aanhad tijidens je ontmoeting met de rups opnieuw in aanraking te komen met de haartjes. Verwijder brandharen uit kleding door ze grondig, bij voorkeur op een zo hoog mogelijke temperatuur, te wassen.
  • Begin niet te krabben en te wrijven, maar spoel en was huid of ogen goed met water.
  • Vlak na de blootstelling kan je de huid ‘strippen’ met plakband om de brandhaartjes te verwijderen.

Ook de gevoeligheid aan de brandharen zijn afhankelijk van persoon tot persoon:

  • Lichte symptomen: geen behandeling nodig
  • Hevige jeuk: raadpleeg je apotheker (anti-jeuk middelen)
  • Ernstige klachten, ademhalingsmoeilijkheden: raadpleeg je huisarts

Bestrijding

Bestrijd de rupsen nooit zelf! Wanneer je er opmerkt op openbaar domein, verwittig dan de milieudienst van de gemeente via het e-loket. Daarnaast kan je anderen waarschuwen door de locatie waar je rupsen gezien hebt aan te duiden op het geoloket.

Indien je op privé-domein processierupsen vindt, staat niet de brandweerdienst maar jijzelf in voor de verdelging ervan. Dat kan door een private aannemer te contacteren.

 

Zie ook

Gepubliceerd op 26/06/2019