Openbaar onderzoek waterbeheerplanning

Water belangt ons allemaal aan. Daarom geeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst.

Van 19 december tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, evenals over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Je kan alle informatie hierover nalezen op www.volvanwater.be.

Gepubliceerd op 04/01/2019