Openbaar onderzoek Hemelshoek

Het gemeentebestuur wil een fietspad aanleggen tussen de N10 en de Welvaartstraat. Op die manier wordt de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers op die route verbeterd.

Om het fietspad aan te leggen, neemt het gemeentebestuur momenteel de nodige voorbereidingen. In de gemeenteraad van 12 februari 2019 werd daarvoor het nieuwe rooilijn- en onteigeningsplan voor een deel van Hemelshoek voorlopig vastgesteld.

Voor de voorlopige vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan en het onteigeningsbesluit organiseerde de gemeente reeds eerder een openbaar onderzoek. Maar omdat er nu een zeer beperkte wijziging op een beperkt aantal percelen werd doorgevoerd, werd het rooilijnplan en onteigeningsplan aangepast en opnieuw voorlopig vastgesteld. Het gemeentebestuur organiseert daarom opnieuw een openbaar onderzoek.

Het dossier kan van 8 maart 2019 tot en met 6 april 2019 ingekeken worden bij de dienst Openbare Werken (maak daarvoor een afspraak via het onthaal: 03 410 19 00, openbarewerken@berlaar.be of Markt 1, 2590 Berlaar). Het dossier bevat de beraadslaging van de gemeenteraad over de aanpassing van de rooilijn en het voorlopig onteigeningsbesluit, inclusief het ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan, de motiveringsnota en de projectnota. 

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen standpunten, opmerkingen en bezwaren aan de gemeente bezorgd worden. Dat kan tot en met de laatste dag van het openbaar onderzoek per aangetekende zending of volgens afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis (Markt 1, 2590 Berlaar).

Documenten dossier 

Fietspad Hemelshoek - motiveringsnota

Fietspad Hemelshoek - projectnota

Atlasgemeente Berlaar

Rooilijn 1

Rooilijn 2

Rooilijn 3

Rooilijn 4

Rooilijn 5

Verbindingsriolering 1

Verbindingsriolering 2

Verbindingsriolering 3

Verbindingsriolering 4

Verbindingsriolering 5

Verbindingsriolering 6

Verbindingsriolering 7

Deze actie draagt bij tot het realiseren van volgende SDG's:

 

Gepubliceerd op 06/03/2019