Nieuwe fietspaden voor Hemelshoek: riolerings- en wegenwerken starten op 7 juni

Op maandag 7 juni starten er riolerings- en wegenwerken in Hemelshoek in Berlaar. Tijdens deze werken worden er onder meer nieuwe, veilige fietspaden aangelegd tussen Welvaartstraat en Aarschotsebaan. De werken zullen ongeveer een jaar duren.

Om ervoor te zorgen dat er geen proper regenwater meer terecht kan komen in de afvalwaterleidingen die aangesloten zijn op het waterzuiveringsnetwerk, legt Aquafin in de loop van de komende maanden een gescheiden rioleringsstelsel aan in Hemelshoek, tussen Welvaartstraat en Aarschotsebaan.

Het lokaal bestuur van Berlaar besloot gelijktijdig met deze werken extra aandacht te besteden aan veilige, comfortabele fietspaden uit asfaltverharding. Die fietspaden worden mee mogelijk gemaakt door provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid, die samen 90% van het fietspad zullen subsidiëren.

De aannemer start met deze werken op maandag 7 juni. De werken starten ter hoogte van huisnummer 165 in de Welvaartstraat en zullen nadien stelselmatig opschuiven richting Aarschotsebaan. In het ontwerp werd een sterke nadruk gelegd op veiligheid en enkele groenelementen, vanaf het kruispunt met de Brandestraat komt er een vrijliggend fietspad tot aan de Aarschotsebaan. Ook de betonbaan wordt in dat gedeelte vernieuwd.

Tijdens de werken is de rijbaan onderbroken voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via Welvaartstraat – Misstraat – N10 en Welvaartstraat – Stationsstraat – Smidstraat – N10. De werken zullen ongeveer een jaar duren, maar blijven daarbij ook afhankelijk van de weersomstandigheden.

Gepubliceerd op 31/05/2021