Nieuwe afvalbelastingen vanaf 1 januari 2020

Om circulaire economie te ondersteunen moeten minder materialen bij het restafval terechtkomen. De gemeente en IVAREM passen daarom de afvalbelastingen aan vanaf 2020. Op die manier wil ze iedereen aansporen om afval te voorkomen, goed te sorteren en minder restafval te produceren.

De vaste afvalbelasting daalt én er zijn extra verminderingen voor bepaalde doelgroepen

De vaste afvalbelasting werd in 2014 ingevoerd. Ze dient voor het betalen van de vaste kosten van het gemeentelijk afvalbeheer:

 • De huisvuilwagen moet meermaals per maand door alle straten van de gemeente rijden, ongeacht of er veel of weinig afval buiten staat.
 • De gemeente moet een recyclagepark hebben en daar een aantal afvalstoffen gratis aanvaarden, ongeacht of er veel of weinig burgers het recyclagepark bezoeken.
 • De gemeente moet haar inwoners informeren en sensibiliseren over duurzaam afvalbeheer.
 • ….

Alhoewel de kosten voor afvalbeheer de voorbije jaren met ruim 9 % gestegen zijn, zal de vaste afvalbelasting voor elk gezin dalen naar 49 euro. Er komen daarnaast ook verminderingen op de vaste afvalbelasting:

 • 24 euro voor gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering
 • 12 euro voor alleenstaanden (= alleenwonenden of éénoudergezinnen)
 • 3 euro per minderjarig kind (met een maximum van 9 euro)

Alle gezinnen krijgen in 2020 een aanslagbiljet om de vaste afvalbelasting te betalen. Indien een gezin recht heeft op een vermindering, dan wordt die automatisch toegekend. Hiervoor wordt gekeken naar de gezinssituatie op 1 januari van het aanslagjaar.

De variabele afvalbelasting voor huisvuil stijgt, maar die voor PMD en gemengde plastics dalen

De gemeente wil restafval zoveel mogelijk ontmoedigen. Door de tarieven voor huisvuil te verhogen, zet ze haar inwoners aan tot afval voorkomen en/of (nog) beter sorteren. Dit is ‘de vervuiler betaalt’. Tegelijk maakt de gemeente de PMD-zakken en roze zakken goedkoper om nog meer mensen aan te sporen om te sorteren. De tarieven op de recyclageparken blijven dezelfde. Enkel die van grofvuil stijgen van 0,30 euro/kg naar 0,33 euro/kg.

Prijs huisvuil stijgt

Op 1 januari 2020 veranderen de tarieven voor DIFTAR. De prijs per kilogram stijgt en ook de aanbiedingskosten gaan omhoog. De prijzen worden evenredig aangepast voor gezinnen die een ondergrondse afvalcontainer gebruiken.

DIFTAR-container

Aanbiedingskosten

 • 0,88 euro per 40 liter container
 • 1,50 euro per 140 liter container
 • 2,13 euro per 240 liter container
 • 2,88  euro per 360 liter container
 • 5,44  euro per 770 liter container
 • 7,50  euro per 1 100 liter container

Verwerkingskosten

 • 0,28 euro per kilogram

 

Piekzak

 • 3,30 euro per stuk

 

Ondergrondse afvalcontainer

Aanbiedings- en verwerkingskosten

 • 1,10 euro per 20 liter vulsluis
 • 3,30 euro per 60 liter vulsluis

Met de afvalsimulator (www.ivarem.be/afvalbelastingen-2020) kan je berekenen hoeveel jij in 2020 zal betalen voor jouw afval.

Roze zakken en PMD-zakken worden goedkoper

Om mensen nog meer aan te sporen om te sorteren, verlaagt de gemeente de prijs van de roze zak en de PMD-zak. Vanaf 1 januari 2020 betaal je nog 1,50 euro per rol van 10 stuks i.p.v. 2,50 euro.

Buiten de prijs veranderen de PMD-zakken en roze zakken niet. Je mag je voorraad dus gewoon blijven gebruiken in 2020.

Meer info over de nieuwe afvalbelastingen vind je op www.ivarem.be/afvalbelastingen-2020 , via info@ivarem.be of via de gratis infolijn 0800 90 441.

Gepubliceerd op 24/12/2019