Nacht van het Kempens Erfgoed

Herfstavonden kunnen guur en koud zijn, maar vrijdagavond 19 oktober belooft feestelijk en warm te worden. Dan is het immers de Nacht van het Kempens Erfgoed. In 23 Kempense gemeenten kun je deelnemen aan gratis wandelingen en workshops of een kijkje nemen op tentoonstellingen en filmavonden.

Bij alle activiteiten speelt erfgoed de hoofdrol. Een handig overzicht vind je op www.nachtkempenserfgoed.be en in het programmaboekje dat vanaf 9 september bij je lokale bibliotheek, cultuurhuis, toeristisch infopunt of kleinhandelaar ligt.

De Nacht van het Kempens Erfgoed wordt in onze regio georganiseerd door Erfgoed Noorderkempen in samenwerking met heel wat vrijwilligers en organisaties. In Berlaar kan je deelnemen aan volgende activiteiten:

 

Hellemonden – een poëzieparcours langs de Groote Oorlog

“They were in one of many mouths of hell (…),” schreef Wilfred Owen in zijn gedicht ‘Cramped in that funneled hole’. Meer dan andere schrijvers die zich door de eeuwen heen lieten inspireren door de verschrikkingen en het bloedvergieten op het slagveld, spreken
‘de dichters van de Groote Oorlog’ blijvend tot de verbeelding. In de loopgraven en op de barricades aan het front beschreven zij als ongelukkige ooggetuigen het debacle en de waanzin van hun wereld in de greep van het krijgsgewoel. De tragiek en de pijn, het heen en weer geslingerd worden tussen hoop en wanhoop, zoals door hen in hun gedichten beschreven werd, heeft vandaag helaas nog niets aan actualiteit ingeboet.

HELLEMONDEN is een ingetogen tentoonstelling en een literair statement over de waanzin van de oorlogsmachinerie. De toeschouwer legt op eigen tempo een parcours af waarlangs 20 grafzerken in kunststof zijn opgesteld, die qua vorm gelijken op de uniforme
graven op de door de Commonwealth War Graves Commission beheerde soldatenkerkhoven.

Aan elke van deze graven, waarin kleine geluidsboxen zijn verwerkt, kan de bezoeker een ander, door een acteur ingelezen gedicht van een oorlogsdichter beluisteren. Elk gedicht is beschikbaar in de taal van de dichter, en ook in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. (De gedichten staan ook steeds in elk van deze talen in het begeleidende drukwerk.) Niet enkel bekende Engelse war poets komen aan bod, maar ook o.a. Belgische, Franse, Duitse, Russische, Amerikaanse, Turkse, Armeense en Servische dichters.

HELLEMONDEN. Opdat wij nooit zouden vergeten.

HELLEMONDEN is een productie van VONK & Zonen vzw met de steun van Toerisme Vlaanderen en het Vredescentrum van de Provincie en de stad Antwerpen. VONK & Zonen is een Vlaams productiehuis van en voor schrijvers die nieuwe vormen ontwikkelt om literatuur te presenteren: www.vonkenzonen.be

Waar? Begraafplaats Berlaar-Centrum

Wanneer? Vrijdag 19 oktober, van 19 tot 22 uur

Bollekes Kermis – een tentoonstelling over 190 jaar Berlaarse gemeenteraadsverkiezingen

Op 190 jaar verandert er soms wel wat, zo ook de verkiezingsthema’s. Na de Tweede Wereldoorlog lezen we over het verbeteren van de wegen, openbare verlichting en onderwijs. Later zijn sociale huisvesting, sport en speelpleinen, een zwembad en het zuiveringsstation hete hangijzers. En nu? Kijk eens in je brievenbus of op je computer. Bij de presentatie van de kandidaten is er minder verandering te merken. Sierlijk en gezwind plooien ze hun pauwenstaarten open. Leden van eenzelfde lijst bewieroken en prijzen elkaar. En dan de beloften …

Bij het lezen van al dat moois krijg je soms visioenen, alleen te evenaren met de strafste hallucinerende middelen. Enkele Duvels of Trippels zijn hiervoor veel te ontoereikend. We zien ook kieslijsten, kiespamfletten en gadgets. Tot na WO II zong een zanger soms liedjes aan de kerk. Ongevallen, overvallen, misverstanden en speciale gebeurtenissen vormden zijn repertoire. En ook op deze tentoonstelling zingt en verkoopt hij zijn liedjes. Hij zingt het lied ‘Marilou, Marilou, waar is ’t geld der gemeente naartoe?’.

Interesse in meer? Kom dan zeker naar deze mooie en merkwaardige tentoonstelling.
Waar? ’t Dolhuis – Legrellestraat 39
Wanneer? Zaterdag 13 en 20 oktober, van 14 tot 17 uur – zondag 14 oktober van 10 tot 17 uur – vrijdag 19 oktober van 19 tot 22 uur – zondag 21 oktober van 14 tot 17 uur
De toegang is gratis!

157 jaar KF Ste Cecilia Berlaar

Wandel samen met ons doorheen de 157-jarige geschiedenis van KF Ste Cecilia Berlaar, één van de oudste verenigingen van Berlaar. Je kan er deelnemen aan een tentoonstelling over 157 jaar KF Ste Cecilia Berlaar of een repetitie meemaken. Zo weet je meteen hoe die hemelse klanken tot stand komen die je op een concert hoort.

Waar? zaal Polido, Misstraat 70
Wanneer? vrijdag 19 oktober van 19 tot 22 uur

 

 

 

Gepubliceerd op 22/08/2018