Infoavond ruimtelijke visie Berlaar

Hoe blazen we locaties met leegstaande gebouwen nieuw leven in, hoe gaan we om met grote bouwprojecten en hoe kunnen we daarbij de identiteit van onze gemeente zoveel mogelijk bewaken? Om die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, maakt het gemeentebestuur werk van een duidelijke ruimtelijke visie voor Berlaar.

Op woensdag 27 juni geven we daarover een stand van zaken. We betrokken een aantal externe experten bij de opmaak van een visiedocument en lichten onze eerste krijtlijnen toe.

Na de toelichting krijg je de mogelijkheid om vragen te stellen. Je bent om 20 uur van harte welkom in de refter van gemeentelijke basisschool De Stap (Pastorijstraat 60 – ingang via speelplaats).

Gepubliceerd op 11/06/2018