Infoavond ontwerpend onderzoek kloostersite en site Steylaerts

Op dinsdag 19 februari vindt er om 19.30 uur een infoavond plaats in zaal Kwarto (Dorpsstraat 44). Op dit infomoment wordt het ontwerpend onderzoek over de herbestemming van de projectgebieden kloostersite en site Steylaerts toegelicht.

Uit voorbesprekingen bleek dat er stedenbouwkundige ontwikkelingen op komst waren op twee van de meest structuur- en beeldbepalende sites in het hart van onze gemeente. Het schepencollege besloot daarom een ontwerpend onderzoek te starten. In dat onderzoek worden de stedenbouwkundige krijtlijnen bepaald waarbinnen deze twee sites ontwikkeld kunnen worden.

De studie werd op 5 juli 2018 gegund aan Stramien Architectuur en Ruimtelijke Planning CVBA. Zij voerden eerder al soortgelijke onderzoeken uit in andere gemeenten. Het ontwerpbureau werkte het onderzoek onlangs af en het schepencollege heeft in de zitting van 31 januari 2019 kennis genomen van dit onderzoek. Tijdens de infoavond zullen de ontwerpers van Stramien het onderzoek toelichten.

Iedereen is welkom op deze infoavond.

Ondertussen werden er ook omgevingsaanvragen voor stedenbouwkundige handelingen ingediend voor beide sites. Zolang de procedures voor deze aanvragen lopen, is het gemeentebestuur aan een aantal regels gebonden. Tijdens de infoavond kan er dan ook geen informatie gegeven worden over welke impact het onderzoek op het college kan hebben bij de beoordeling van deze lopende vergunningsaanvragen.

Gepubliceerd op 08/02/2019