Hoe open sta jij tegenover autodelen?

Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit organiseert KU Leuven een studie rond mobiliteit in Vlaanderen. Deze studie kadert in het onderzoek voor het steunpunt circulaire economie van de Vlaamse overheid. Wie de tijd neemt om de studie in te vullen, maakt kans op een FNAC-bon, cinematickets of kansspelloten.

Hoe open staat de Vlaming tegenover autodelen?

Autodelen wordt naar voor geschoven als een mogelijke piste om de impact van verkeer op onze samenleving te verlichten. Het zou tot een daling van de verkeersstromen leiden en daardoor ook tot minder materialengebruik. Veel hangt echter af van de specifieke context en veel vragen zijn nog onvoldoende beantwoord: hoe groot is het potentieel van autodelen? Waarom staan veel mensen nog weigerachtig tegen autodelen? Wat kan ze toch overtuigen? Welk type vervoer wordt er door autodelen vervangen?

Om meer inzicht te krijgen in de houding tegenover autodelen en de belangrijkste struikelpunten en stimulansen in kaart te brengen, organiseert de KU Leuven een online bevraging. Hoe meer mensen deelnemen, hoe beter de kwaliteit van de resultaten.

Vul de bevraging in!

De resultaten van de bevraging zullen via de website van het steunpunt circulaire economie verspreid worden.

 

Gepubliceerd op 06/09/2018