Gratis houtverhakseldag op zaterdag 26 oktober

Na een prachtige zomer kunnen takkenscharen en boomzagen weer worden bovengehaald om de tuin klaar te maken voor de winter. De compostmeesters helpen graag een handje bij het verwerken van de snoeiresten. Het is trouwens alweer van april geleden dat ze met hakselaars in de straten te zien
en - vooral - te horen waren.

De compostmeesters komen op zaterdag 26 oktober 2019 het snoeihout gratis bij jou thuis verhakselen. Om de verhakseldag vlot te laten verlopen, vragen we aan de inschrijvers om de snoeiresten in dezelfde richting te stapelen en in busseltjes te binden (niet met ijzerdraad!). Bij de nieuwe inschrijvers zal een compostmeester het te verhakselen materiaal een week voor de hakseldag komen bekijken en raad geven voor een correcte opstapeling!

Méér dan 10 m³ per locatie is om organisatorische redenen niet meer mogelijk. Het is bovendien belangrijk dat de snoeiresten vlot bereikbaar zijn en zich niet in reeds half-gecomposteerde toestand bevinden. Slecht gestapelde of halfvergane hopen worden niet verhakseld.

Inschrijven

We vragen aan de deelnemers om het onderstaande inschrijvingsformulier volledig ingevuld aan het onthaal in het gemeentehuis te bezorgen, ten laatste op vrijdag 11 oktober 2019. Inschrijven via milieu@berlaar.be kan ook. De eerste 60 inschrijvers worden zeker bediend, in zoverre de snoeiresten netjes zijn gestapeld. Latere inschrijvers worden op een wachtlijst geplaatst en in functie van beschikbare tijd nog bediend.

Houtverhakseldag oktober 2019

Gepubliceerd op 25/09/2019