Gemeente Berlaar ondertekent Burgemeestersconvenant 2030

De gemeenteraad en het schepencollege van de gemeente Berlaar beslisten in mei om toe te treden tot het Burgemeestersconvenant 2030. Hiermee engageert Berlaar zich om inspanningen te leveren die de CO²-uitstoot op het grondgebied van de gemeente tegen 2030 met 40% moeten verminderen.

Verder hoopt het lokaal bestuur, samen de inwoners, bedrijven en verenigingen van Berlaar, tegen 2030 27% minder energie te verbruiken en minstens 27% van die energie uit duurzame bronnen op te wekken. Het bestuur stelt een plan op om onze gemeente beter bestand te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering die nu al optreden, zoals meer hittedagen en periodes van droogte.

Participatie

“De gemeente kan deze ambitieuze doelstellingen echter niet alleen halen”, verduidelijkt burgemeester Walter Horemans. “De gemeentediensten zelf, inclusief onze eigen gebouwen en wagens, staan immers slechts in voor 1% van de CO²-uitstoot op het grondgebied. We hebben dus de hulp nodig van alle inwoners, bedrijven en verenigingen. Als landelijke woongemeente kunnen we vooral in woningen en bij verplaatsingen nog grote winst boeken.”

Berlaar wil van het klimaatplan vooral een actieplan maken, met inbreng van alle doelgroepen die een verschil kunnen maken. De komende 6 jaar zal de gemeente in samenwerking met intercommunale IGEMO een traject uitwerken om een positieve klimaatdynamiek tot stand te brengen in de gemeente.

Tussentijds rapport

Uit recente cijfers van de Vlaamse Provincies blijkt dat Berlaar relatief goed scoort op reductie van CO²-uitstoot op haar grondgebied. De uitstoot van broeikasgassen daalde tussen 2011 en 2016 met 9,1%. In de rest van Vlaanderen was de daling amper 0,5%, in de provincie Antwerpen steeg de uitstoot zelfs met 1,6%. Een pluim voor Berlaar, dat nu vooral moet doorgaan op de ingeslagen weg om de ambitieuze doelstelling van -40% tegen 2030 te halen.

Wereldwijd netwerk

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met als doel lokale besturen samen te brengen om zich vrijwillig te engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen. Berlaar was in 2014 al toegetreden tot het Burgemeestersconvenant 2020 en hernieuwt hiermee haar engagement om te werken aan een meer klimaatvriendelijke gemeente. We volgen hiermee het voorbeeld van onder meer Mechelen, Lier en Bonheiden, die het Burgemeestersconvenant 2030 eerder al ondertekenden. In totaal zijn wereldwijd meer dan 9000 gemeenten uit 59 landen, goed voor 326 miljoen inwoners, aangesloten bij het Burgemeestersconvenant.

Wil je meewerken aan ons actieplan? Kom dan bij onze stuurgroep Berlaar2030 en geef mee richting aan ons Berlaars klimaatverhaal.

Meer info

Eva Keirsmakers
eva.keirsmakers@berlaar.be

Gepubliceerd op 24/12/2019