Geen verdeling gratis rattenvergif meer

Het gemeentebestuur heeft beslist vanaf 1 september niet langer gratis rattenvergif uit te delen aan het onthaal van het gemeentehuis. Die beslissing kadert in het beleid van de gemeente om het onnodig en onzorgvuldig gebruik van pesticiden zoveel mogelijk te beperken.

Om eventuele rattenproblemen grondig aan te pakken, kan je wel nog steeds een beroep doen op de gemeentelijke rattenvanger. Die werking wordt vanaf september uitgebreid, waarbij de rattenvanger ter plaatse komt om de situatie te analyseren en mogelijke oplossingen aan te reiken.

Wie een bezoek van de rattenvanger wil aanvragen, kan dat nu al doen via info@berlaar.be of 03 410 19 00. Je vermeldt daarbij steeds je naam, adres, telefoonnummer en een beschrijving van de situatie/locatie.

Het gratis rattenvergif aan het onthaal is voorlopig nog beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Gepubliceerd op 25/07/2017