Geen plaats voor geweld en racisme in onze samenleving

Afgelopen weekend stond er in sportcentrum Doelvelden een rommelmarkt op het programma. Deze rommelmarkt vond in het verleden al meermaals plaats, trok vaak heel wat geïnteresseerden en verliep doorgaans zonder grote incidenten. Het betreft hier geen gemeentelijke organisatie, maar het lokaal bestuur verleent verenigingen en organisatoren graag toestemming om dergelijk initiatief te ondernemen. Het geeft de organiserende vereniging zuurstof, bezorgt tweede- of derdehands spullen een nieuw leven en laat mensen elkaar ontmoeten, waardoor het een verbindende rol in onze samenleving kan vervullen.

Op enkele beelden van de meest recente editie, die de voorbije dagen gedeeld werden via sociale media, zagen we helaas een aantal zaken die haaks staan op die laatste doelstelling. De politie werd naar aanleiding van het incident opgeroepen. Als lokaal bestuur laten we hen het onderzoek verder afronden en kunnen we geen uitspraak doen over het incident zelf. We wensen echter te benadrukken dat we elke vorm van geweld, racisme en kwetsende uitlatingen nadrukkelijk veroordelen. Meningsverschillen en discussies zijn altijd mogelijk, maar daarbij hoort steeds een minimum aan respect aanwezig te zijn. Geweld en racisme horen niet thuis in onze samenleving.

Ongeacht de uitslag van het onderzoek hopen wij dan ook ten zeerste dat zulke zaken in de toekomst niet meer voorvallen.

Gepubliceerd op 25/07/2019