Een proper leefmilieu begint bij jezelf

Kauwgom, sigarettenpeuken, papiertjes, etensresten of blikjes: de mens laat overal een spoor na. Straten en bermen worden vervuild, onze leefomgeving wordt onaangenaam. Zwerfvuil vormt dan ook een terechte bron van ergernis, waaraan gemeentelijke werklieden en vrijwilligers heel wat tijd besteden.

Grachten, bermen en de omgeving rond glasbollen of openbare vuilbakjes zijn de laatste maanden regelmatig het slachtoffer van sluikstorten en zwerfvuil. Verschillende gemeentelijke werklieden zijn daardoor dagelijks in de weer om alles op te ruimen. Als lokaal bestuur vinden we een propere leefomgeving namelijk belangrijk.

Helaas stellen we echter weinig beterschap vast. Op een aantal locaties werden er vuilbakjes geplaatst, maar we stellen vast dat deze vaak nog meer zwerfvuil aantrekken.

Om stappen te zetten in de zwerfvuilproblematiek is er dus een mentaliteitswijziging nodig. Iedereen die afval produceert, moet beseffen dat je zelfs de kleinste stukjes afval niet zomaar op straat of in de berm kan kieperen. We hebben daarin een gedeelde verantwoordelijkheid. De hele leefomgeving is niet van ons alleen, maar moeten we delen met elkaar. Neem je afval dus mee naar huis of gebruik een openbare vuilbak op de manier waar hij voor dient, maar reken niet op een ander om jouw afval op te ruimen.

Voor dieren kan zwerfafval overigens grote gevolgen hebben. Vogels raken verstrikt in plastic, dieren kunnen stikken in kauwgom, … Om nog maar te zwijgen over giftige stoffen die in de bodem of het drinkwater terecht kunnen komen.

Groene peters en meters

Wens je zelf actief mee te werken aan een proper leefmilieu? Engageer je dan als groene peter of meter. Je staat dan vrijwillig in voor het onderhoud van een bepaald stukje Berlaar.

Iedere inwoner van Berlaar kan peter of meter worden. Je geeft zelf aan welk stukje Berlaar je zwerfvuilvrij wil houden. Dat kan een berm, een perkje of een oever zijn, maar moet wel op het openbare domein liggen. Jouw lokaal bestuur voorziet een startpakket met daarin een paar handschoenen, een grijptang, een fluohesje en vuilniszakken.

Meer weten? Neem contact op via 03 410 19 00 of milieu@berlaar.be.

Deze actie draagt bij tot het realiseren van volgende SDG's:

 

Gepubliceerd op 18/12/2018