Een kleine daad voor meer verkeersveiligheid!

Momenteel zijn de gemeenten Berlaar en Nijlen op zoek naar volwassenen die zich willen engageren om de taak van gemachtigd opzichter op zich te nemen. Gemachtigd opzichters zijn echte verkeershelden, die zich op vaste dagen, en bij voorkeur minstens éénmaal per week, engageren om kinderen veilig te laten oversteken op gevaarlijke plaatsen. Dankzij hen kunnen onze kinderen veilig van en naar school stappen of trappen, en dat elke dag opnieuw.

Wie is geschikt?

Om gemachtigd opzichter te worden moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:

□ Je bent minstens 18 jaar.

□ Je wilt je minstens 1 maal per week vrijwillig inzetten als gemachtigd opzichter.

□ Je wilt bijdragen tot een veiliger verkeer.

□ Je wilt de gratis opleiding tot gemachtigd opzichter volgen.

Wat mag je verwachten van de opleiding?

De opleiding vindt plaats op 25 oktober 2017, duurt slechts één halve dag en wordt georganiseerd door de lokale politie Berlaar-Nijlen. We starten om 14 uur met een theoretisch onderdeel.

Vervolgens zetten we de theorie om in de praktijk. Je krijgt de kans om de taak van gemachtigd opzichter al eens uit te oefenen. We sluiten af met een kort examen. Het einde van de opleiding is voorzien om 17 uur.

En dan?

Als je geslaagd bent voor dit examen zal je door de burgemeester gemachtigd worden om de functie van gemachtigd opzichter uit te oefenen. Vanaf dat ogenblik heb je de bevoegdheid om groepen voetgangers (kinderen, scholieren, bejaarden, personen met een handicap) veilig te laten oversteken, mits je de juiste uitrusting draagt. Deze opleiding is dus enorm interessant voor onder meer leerkrachten, (groot)ouders, leiding in jeugdbewegingen en al wie verkeersveiligheid een warm hart toedraagt.

Het Berlaarse gemeentebestuur voorziet een vergoeding voor de gemachtigd opzichters in onze gemeente.

Inschrijven

Inschrijven is verplicht en kan tot 22 oktober 2017 via e-mail naar lokale.politie@berlaar-nijlen.be.

Vermeld bij inschrijving je naam, adres en telefoonnummer.

Gepubliceerd op 27/09/2017