De Nieuwe Blauwe Zak verschijnt, de roze zak verdwijnt

Op 31 december 2020 stopt de inzameling van de roze zak, zowel aan huis als op de recyclageparken. Vanaf 1 januari wordt ”Nieuwe Blauwe Zak” namelijk ingevoerd. Probeer je voorraad roze zakken dus te beperken en vermijd om er nog bij te kopen. 

Wat verandert er?

In de huidige blauwe PMD-zak mogen enkel Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons. Daar komen nu alle andere plastic verpakkingen bij, waarvoor je eerder de roze zak diende te gebruiken. Denk aan potjes, schaaltjes, bakjes, folies en zakken. Het volledige overzicht vind je hier.

Waarom?

De nieuwe blauwe zak is een goede zaak voor onze planeet. Nergens worden meer verpakkingen gesorteerd en gerecycleerd dan in ons land. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn. Want door goed te sorteren kunnen we gebruikte verpakkingen opnieuw inzetten als grondstof. Zo besparen we energie en stoten we minder CO2 uit.

Dankzij de nieuwe blauwe zak kunnen we nog meer verpakkingen inzamelen, sorteren en recycleren. De tijd heeft immers niet stilgestaan. Verpakkingen zijn op twintig jaar tijd enorm veranderd. Bovendien kunnen we dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen vandaag al veel meer plastic verpakkingen recycleren dan vroeger. Omdat er in de nieuwe blauwe zak meer verpakkingen mogen dan vroeger, kunnen we meer grondstoffen besparen. Door de gebruikte verpakkingen te recycleren, kunnen we deze namelijk opnieuw inzetten als grondstof. Zo ontzien we het milieu.

We schatten dat elke inwoner daardoor jaarlijks 8 kg extra verpakking in de PMD-zak kan sorteren. Dat is niet alleen goed voor het milieu – omdat we meer recycleren – maar ook goed voor de portemonnee, aangezien we met z’n allen een stuk minder restafval zullen hebben.

Wanneer?

De nieuwe PMD-zak heeft een grote impact op alle partijen die betrokken zijn bij de inzameling, zoals de intercommunales en de sorteercentra. Om iedereen voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden, wordt de nieuwe blauwe zak vanaf januari 2021 stap voor stap ingevoerd.

De prijs van de Nieuwe Blauwe Zak blijft hetzelfde. Voor de roze zak komt er een overgangsperiode en de mogelijkheid tot het inruilen van volle rollen.

Meer weten?

https://www.denieuweblauwezak.be/nl/

De nieuwe blauwe zak is een initiatief van Fost Plus en de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen, in nauwe samenwerking met de afvalintercommunales en lokale besturen. Met één doel voor ogen: zoveel mogelijk huishoudelijke verpakkingen recycleren.

Zie ook

Gepubliceerd op 12/10/2020