Burgemeester en schepenen starten nieuwe legislatuur

Op 14 oktober trok Berlaar naar de stembus. Op bestuursvlak brachten de gemeenteraadsverkiezingen geen grote veranderingen mee. Huidige meerderheidspartijen CD&V en N-VA sloten opnieuw een bestuursakkoord, waardoor de samenstelling van het college van burgemeester en schepenen bijna hetzelfde blijft.

De nieuwe bestuursploeg maakte intussen bekend dat het college als volgt wordt samengesteld:

 

1) Burgemeester: Walter Horemans (CD&V)

Bevoegdheden: Algemeen beleid, Burgerlijke Stand, Veiligheid, Politie, Brandweer, Personeel, Kerkfabriek, Kwaliteitszorg en Innovatie, Officiële contacten, Ontvangsten, Communicatie, Ruimtelijke Ordening (tot 2021), ICT en Digitalisering (tot 2021)

2) Eerste schepen: Jan Hendrickx (N-VA)

Bevoegdheden: Openbare Werken, Mobiliteit, Sportinfrastructuur, Patrimonium en Evenementen

3) Tweede schepen: Stefaan Lambrechts (CD&V)

Bevoegdheden: Financiën, Senioren en Bibliotheek. Vanaf 2021 komen daar ook Cultuur en Toerisme bij.

4) Derde schepen: Suzy Put (CD&V)

Bevoegdheden: Jeugd, Gezin, Lokale Economie (tot 2021) en Onderwijs

5) Vierde schepen: Ingeborg Van Hoof (CD&V) (tot 2021)

Bevoegdheden: Leefmilieu, Dierenwelzijn, Toerisme, Cultuur en Landbouw

Vierde schepen: Willy Beullens (CD&V) (vanaf 2021)

Bevoegdheden: Leefmilieu, Dierenwelzijn, Landbouw, Ruimtelijke Ordening, Lokale Economie, ICT en Digitalisering

6) Vijfde schepen: Nadine Boekaerts (N-VA)

Bevoegdheden: Sociale zaken, Noord-Zuid-beleid, Gezondheid, Sportbeleid en Individuele hulpdossiers

 

In de gemeenteraad is de zetelverdeling als volgt:

- CD&V: 8 zetels

- N-VA: 5 zetels

- Kartel BHG: 4 zetels

- Groen: 2 zetels

- Vlaams Belang: 2 zetels

Gepubliceerd op 08/01/2019