Bijkomende maatregelen Nationale Veiligheidsraad en Provinciale Crisiscel

Om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken en de situatie in de provincie Antwerpen terug onder controle te krijgen, voerden de Nationale Veiligheidsraad en de Provinciale Crisiscel op maandag 27 juli enkele bijkomende maatregelen in. Berlaar maakt deel uit van de provincie Antwerpen, de regels van de crisiscel zijn dus ook in onze gemeente van toepassing.

De maatregelen hebben een grote impact op ons sociale leven en dat voor minstens de vier komende weken. Als lokaal bestuur roepen we op om de maatregelen strikt op te volgen, vermits dit volgens experts noodzakelijk is om de exponentiële stijging van het aantal besmettingen te stoppen.

Hoewel de maatregelen in de loop van de komende dagen nog verder verduidelijkt worden en we vragen om steeds de officiële bronnen te blijven volgen (www.info-coronavirus.be), sommen we hieronder alvast de regels op waar je rekening moet mee houden:

 • Sociale bubbel beperkt tot maximum 5 vaste contacten (Nationale Veiligheidsraad)

De sociale bubbel moet kleiner worden. Waar je voordien nog contact mocht hebben met 15 personen, die bovendien elke week andere personen mochten zijn, wordt de bubbel nu beperkt tot 5 vaste contacten. Elk gezin, en dus niet elk gezinslid, mag de komende vier weken 5 extra contacten zien, die gedurende die vier weken hetzelfde blijven. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet opgenomen in deze telling. Ook binnen deze bubbel blijf je best voorzichtig, maar is nauwer contact toegelaten.

Deze maatregel werd ingevoerd om ervoor te zorgen dat we minder mensen fysiek zien. Zo is er minder risico op besmetting en is er duidelijkheid op het vlak van contact tracing.

 • Familiebijeenkomsten, samenscholingen, recepties, uitstappen (Nationale Veiligheidsraad)

Bijeenkomsten of recepties worden steeds beperkt tot maximum 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen). Deze limiet geldt zowel wanneer je met die groep van 10 personen een drankje gaat drinken in de horeca als voor private recepties en banketten (zoals trouwrecepties).

In al deze gevallen moet de fysieke afstand van 1,5 meter gegarandeerd worden of moet er een fysieke afscheiding mogelijk zijn.

Zomerkampen, georganiseerde jeugdactiviteiten en speelpleinwerking vallen niet onder deze voorwaarden, omdat hier strenge protocollen aan gekoppeld zijn.

 • Nachtklok vanaf 01.30 uur (provincie Antwerpen)

In de hele provincie Antwerpen, en dus ook in Berlaar, geldt een nachtklok. Tussen 01.30 uur ’s avonds en 5 uur ’s ochtends stopt het openbaar sociaal leven en mag je jezelf niet meer op het openbaar domein begeven. Je bent tussen die uren thuis, tenzij het om noodzakelijke verplaatsingen gaat (bv. naar het werk, het ziekenhuis, bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie, …).

 • Horecazaken sluiten om 1 uur (provincie Antwerpen)

Cafés en restaurants sluiten de deuren om 1 uur. Horecabezoekers zorgen ervoor dat ze voor 01.30 uur thuis zijn.

 • Je draagt overal een mondmasker, behalve thuis (provincie Antwerpen)

In de provincie Antwerpen draag je een mondmasker vanaf het ogenblik dat je jouw woning verlaat. De verplichting geldt overal: tijdens het wandelen, tijdens het fietsen, … Ook op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet bewaard kan worden, draag je een mondmasker. De verplichting geldt voor personen vanaf 12 jaar. Tijdens het eten of drinken geldt de verplichting niet.

Je hoeft het masker niet te dragen op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht nagenoeg nihil is omdat je slechts heel kortstondig en heel occasioneel iemand passeert.

 • Afstand in de horeca: 1,5 meter tussen gezelschappen (provincie Antwerpen)

Aan tafel zitten blijft de absolute regel in de horeca. Een afstand van 1,5 meter tussen de tafels is niet meer voldoende. Er moet op elk moment 1,5 meter afstand verzekerd worden tussen de verschillende gezelschappen of een fysieke afscheiding. Alle uitbaters nemen hiervoor de nodige maatregelen en zien er strikt op toe.

In horecazaken wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot een gezelschap dat bestaat uit personen die behoren tot hetzelfde huishouden of een gezinsbubbel aangevuld met de 5 vaste externe contacten tot maximum 10 personen.

In de horeca geldt er bovendien een individuele registratie om contactonderzoek mogelijk te maken, niet per gezelschap. De gegevens worden 4 weken bewaard. Ondernemers en uitbaters, die onder de registratieplicht vallen, mogen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden zoals vermeld in deze politieverordening en moeten ze op een veilige, beschermde manier bewaren. De verkregen gegevens moeten na vier weken vernietigd worden.

 • Evenementen en activiteiten (Nationale Veiligheidsraad)

Evenementen en activiteiten zijn alleen toegelaten als ze worden georganiseerd volgens uiterst strikte richtlijnen. Ze mogen alleen plaatsvinden als ze geen gevaar vormen voor bijkomende besmettingen.

In Berlaar besloot het lokaal bestuur evenementen in augustus te verbieden, met inbegrip van Autovrije Zondag op 6 september en de septemberkermis.

Horeca-activiteiten, zoals ook de zomerbar op het dorpsplein, mogen doorgaan, maar moeten de strenge horecarichtlijnen volgen.

 • Winkel alleen en maximum 30 minuten (Nationale Veiligheidsraad)

Je winkelt opnieuw alleen, behalve als het om minderjarigen of mensen die hulp nodig hebben gaat. Je mag maximum 30 minuten in de winkel blijven. ‘Funshopping’ is niet toegelaten.

 • Markten

Voor markten geldt opnieuw de regel van het verbod op ‘funshoppen’. Markten zijn niet langer een gezinsuitstap. Je komt alleen, met uitzondering van minderjarigen of mensen die hulpbehoevend zijn. Je blijft maximum 30 minuten op de markt. Kramen die als horeca worden ingericht, zijn niet toegelaten.

 • Sport

Sporten in niet-georganiseerd verband:

- Max. 10 steeds dezelfde personen.
- Alleen contactloos sporten.
- Indoor is sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van max. 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100 m².
- Deze bepaling geldt niet voor zwembaden.

Georganiseerde sporten worden georganiseerd conform de sectorale protocollen.

 • De verkoop van alcohol voor meeneemgebruik is verboden tussen 22 en 6 uur (provincie Antwerpen)
 • Samenscholingen van meer dan 10 personen zijn verboden in de openbare ruimte
 • Thuiswerken (provincie Antwerpen)

Thuiswerken is verplicht, tenzij het onmogelijk is.

 • Sportlessen en wellnesscentra (Nationale Veiligheidsraad)

Er geldt ook een registratieplicht bij sportlessen en wellnesscentra, net als in horeca, zwembaden en fitnesszaken.

 • Reizen

Wie op vakantie gaat naar het buitenland, moet verplicht het Passenger Locator Form invullen bij terugkeer. Iedereen die terugkeert moet het formulier invullen, of dat nu met het vliegtuig, met de auto, of zelfs met de fiets of te voet is en ongeacht van welk land (of welke zone) je komt.

Je kan het invullen tot vlak voor vertrek, maar niet vroeger dan twee dagen vooraleer je vertrekt. Wanneer het formulier is ingevuld, ontvang je een QR-code via mail. Dat is een teken dat je het formulier goed hebt ingevuld.

Als je terugkeert uit een rode zone (die zones met een hoog risico worden aangeduid op de website van Buitenlandse Zaken), moet je verplicht in quarantaine gaan en een test laten afnemen. 

Daarvoor ontvang je een sms die zegt dat je in quarantaine moet en contact moet opnemen met een arts. Die zal je vertellen waar je een test kan laten doen. Je krijgt ook een tweede sms met een 'coupon' waarmee je de test kan laten uitvoeren. Is de test positief -je bent besmet-, dan zal een contactspeurder je bellen om je contacten te noteren. 

Maar ook voor mensen die terugkeren uit een 'veilige' zone, kan het formulier belangrijk zijn. Stel bijvoorbeeld dat je met de bus terugkeert, en iemand op de bus test positief op het virus. Dan kan je daarover worden ingelicht. 

De gegevens worden 28 dagen bewaard. 

Vul hier het Passenger Locator Form in

Handhaving

Er zal worden ingezet op een strengere en striktere handhaving van de nationale en lokale maatregelen. De Provinciale Crisiscel roept iedereen op om zeer creatief te zijn in het verslaan van het virus en niet in het omzeilen van de maatregelen. Wie dat toch doet, riskeert een boete.

Verdere opvolging

Eerstelijnszone Pallieterland en het lokaal bestuur hebben een Covid-19-team opgericht. Samen met de huisartsen uit de regio (Berlaar, Nijlen, Duffel, Ranst en Lier) brengen we de situatie in onze gemeente zo in kaart en volgen we de resultaten op. Indien nodig kunnen er snel bijkomende maatregelen genomen worden. We zetten ook een lokale vorm van contact tracing op. Hou er rekening mee dat je dus een medewerker van het lokaal bestuur aan de lijn kan krijgen.

Het lokaal bestuur vraagt nadrukkelijk de regels strikt op te volgen. Alleen zo kunnen we samen de verspreiding van het coronavirus een halt toeroepen.

Besluiten

Ministerieel besluit 28 juli 2020

Provinciaal besluit 29 juli 2020 (aanpassing 12 augustus)

Provinciaal besluit seizoensarbeiders

Meer weten?

Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen.

Provincie Antwerpen

- Federale overheid

info@berlaar.be of 03 410 19 00

 

Gepubliceerd op 28/07/2020