Bijkomende maatregelen Nationale Veiligheidsraad en Provinciale Crisiscel

Om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken en de situatie in de provincie Antwerpen terug onder controle te krijgen, voerden de Nationale Veiligheidsraad en de Provinciale Crisiscel op maandag 27 juli enkele bijkomende maatregelen in. Berlaar maakt deel uit van de provincie Antwerpen, de regels van de crisiscel zijn dus ook in onze gemeente van toepassing.

De maatregelen hebben een grote impact op ons sociale leven. Als lokaal bestuur roepen we op om de maatregelen strikt op te volgen, vermits dit volgens experts noodzakelijk is om de exponentiële stijging van het aantal besmettingen te stoppen en te voorkomen.

Omdat nieuwe maatregelen en verduidelijkingen steeds mogelijk zijn, vragen we om de officiële bronnen te blijven volgen (www.info-coronavirus.be). We sommen hieronder alvast op waar je rekening moet mee houden:

 • Sociale bubbel beperkt tot maximum 5 vaste contacten (Nationale Veiligheidsraad - UPDATE 20/8)

Om het risico op besmetting te vermijden, is het cruciaal dat we onze sociale bubbel zo klein mogelijk houden. Je beperkt je nauwe contacten daarom tot 5 vaste contacten. Die vaste contacten gelden voor elk gezin, en dus niet voor elk gezinslid, en blijven steeds dezelfde. Dit zijn personen waarmee nauwer contact toegestaan is en waar je dus niet altijd de afstandregel van 1,5 meter moet respecteren. Let op: ook binnen deze bubbel probeer je best zoveel mogelijk afstand te houden en blijf je dus voorzichtig.

Afspreken met personen die niet tot je bubbel behoren mag, maar de afstandsmaatregel van 1,5 meter moet dan, net als alle andere maatregelen, altijd gerespecteerd worden. In totaal mag je nooit met meer dan 10 personen zijn.

 • Familiebijeenkomsten, samenscholingen, recepties, uitstappen (Nationale Veiligheidsraad)

Bijeenkomsten of recepties worden steeds beperkt tot maximum 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen). Deze limiet geldt zowel wanneer je met die groep van 10 personen een drankje gaat drinken in de horeca als voor private recepties en banketten (zoals trouwrecepties).

In al deze gevallen moet de fysieke afstand van 1,5 meter gegarandeerd worden of moet er een fysieke afscheiding mogelijk zijn.

Zomerkampen, georganiseerde jeugdactiviteiten en speelpleinwerking vallen niet onder deze voorwaarden, omdat hier strenge protocollen aan gekoppeld zijn.

 • Horecazaken sluiten om 1 uur (Nationale Veiligheidsraad)

Cafés en restaurants sluiten de deuren om 1 uur. Nachtwinkels sluiten om 22 uur.

 • Max. met 10 aan tafel in horeca

Aan tafel zitten blijft de absolute regel in de horeca. In horecazaken wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot een gezelschap dat bestaat uit personen die behoren tot hetzelfde huishouden of een gezinsbubbel aangevuld met de 5 vaste externe contacten tot maximum 10 personen.

In de horeca geldt er bovendien een registratieplicht om contactonderzoek mogelijk te maken. De gegevens worden 4 weken bewaard. Ondernemers en uitbaters, die onder de registratieplicht vallen, mogen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden zoals vermeld in het besluit en moeten ze op een veilige, beschermde manier bewaren. De verkregen gegevens moeten na vier weken vernietigd worden.

 • Evenementen en activiteiten (Nationale Veiligheidsraad - UPDATE 20/8)

In Berlaar besloot het lokaal bestuur evenementen in augustus te verbieden, met inbegrip van Autovrije Zondag op 6 september en de septemberkermis.

Horeca-activiteiten, zoals ook de zomerbar op het dorpsplein, mogen doorgaan, maar moeten de strenge horecarichtlijnen volgen.

Geldig vanaf 1 september: Evenementen en activiteiten vanaf september zijn alleen toegelaten als ze worden georganiseerd volgens uiterst strikte richtlijnen en met goedkeuring van het lokaal bestuur. Ze mogen alleen plaatsvinden als ze geen gevaar vormen voor bijkomende besmettingen. Scan je evenement met het Covid Event Risk Model en neem concact op met onze dienst Evenementen (03 410 19 00 of evenementen@berlaar.be) om te bekijken wat er wel en niet kan plaatsvinden.

Wat publiek betreft, gelden er maxima: indoor mogen er niet meer dan 200 personen in het publiek zitten, buiten zijn dat er 400. Dit zijn maxima die gelden onder zeer specifieke voorwaarden en na uitdrukkelijke goedkeuring door het lokaal bestuur.

Voor vaste infrastructuur kan er met het lokaal bestuur bekeken worden of er een afwijking mogelijk is.

Als je iets in Berlaar wenst te organiseren, neem je altijd eerst contact op met de dienst Evenementen.

 • Koffietafels van begrafenissen (Nationale Veiligheidsraad - UPDATE 20/8 - vanaf 1 september)

Koffietafels van begrafenissen mogen plaatsvinden met hoogstens 50 personen. De koffietafel wordt coronaveilig georganiseerd volgens de horecaregels.

 • Winkel maximaal met twee, zonder tijdsbeperking (Nationale Veiligheidsraad - UPDATE 20/8)

Vanaf 24 augustus mag je opnieuw winkelen met twee personen. De tijdsbeperking tot maximum 30 minuten valt weg.Wel rekent de Nationale Veiligheidsraad op ieders verantwoordelijkheid om lange wachtrijen aan de winkels te vermijden.

Winkels kunnen zelf wel beslissen om het individueel winkelen te behouden.

 • Sport

Georganiseerde sporten worden georganiseerd conform de sectorale protocollen.

 • Samenscholingen van meer dan 10 personen zijn verboden in de openbare ruimte
 • Sportlessen en wellnesscentra (Nationale Veiligheidsraad)

Er geldt ook een registratieplicht bij sportlessen en wellnesscentra, net als in horeca, zwembaden en fitnesszaken.

 • Reizen

Wie op vakantie gaat naar het buitenland, moet verplicht het Passenger Locator Form invullen bij terugkeer. Iedereen die terugkeert moet het formulier invullen, of dat nu met het vliegtuig, met de auto, of zelfs met de fiets of te voet is en ongeacht van welk land (of welke zone) je komt.

Je kan het invullen tot vlak voor vertrek, maar niet vroeger dan twee dagen vooraleer je vertrekt. Wanneer het formulier is ingevuld, ontvang je een QR-code via mail. Dat is een teken dat je het formulier goed hebt ingevuld.

Als je op reis bent geweest in een rode zone moet je verplicht in thuisquarantaine en moet je een coronatest laten afnemen. Deze verplichting geldt ook wanneer je geen ziektesymptomen vertoont. Bij een terugkeer uit een oranje zone worden een test en quaraintaine heel erg aanbevolen, zeker als je ter plaatse contacten met een hoog risico had.

Meer info over reizen in coronatijden op de website van de federale overheid.

Vul hier het Passenger Locator Form in

Handhaving

Er zal worden ingezet op een strengere en striktere handhaving van de nationale en lokale maatregelen. De overheid roept iedereen op om zeer creatief te zijn in het verslaan van het virus en niet in het omzeilen van de maatregelen. Wie dat toch doet, riskeert een boete.

Verdere opvolging

Eerstelijnszone Pallieterland en het lokaal bestuur hebben een Covid-19-team opgericht. Samen met de huisartsen uit de regio (Berlaar, Nijlen, Duffel, Ranst en Lier) brengen we de situatie in onze gemeente zo in kaart en volgen we de resultaten op. Indien nodig kunnen er snel bijkomende maatregelen genomen worden. We zetten ook een lokale vorm van contact tracing op. Hou er rekening mee dat je dus een medewerker van het lokaal bestuur aan de lijn kan krijgen.

Het lokaal bestuur vraagt nadrukkelijk de regels strikt op te volgen. Alleen zo kunnen we samen de verspreiding van het coronavirus een halt toeroepen.

Besluiten

Ministerieel besluit 22 augustus 2020

Provinciaal besluit seizoensarbeiders

Meer weten?

- Federale overheid

info@berlaar.be of 03 410 19 00

 

Gepubliceerd op 28/07/2020