Berlaarhof zoekt erfpachtkandidaten

In de raadszitting van dinsdag 18 december 2018 heeft de gemeenteraad besloten erfpachtkandidaten te zoeken voor het gebouw Berlaarhof.

Het gemeentebestuur verwacht van de erfpachter dat die het gebouw renoveert en dat die het gebouw nadien een maatschappelijke functie geeft.

De selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van volgende criteria:

Bankverklaring dat het voorgestelde project financieel haalbaar is

- Minimum twee gelijkaardige verwezenlijkte projecten als referentie

Deze documenten voeg je toe aan je kandidatuur.

De toewijzing van de erfpacht zal gebeuren op basis van de mate waarin het doel van de kandidaat-erfpachtnemer beantwoordt aan een maatschappelijke nood binnen de gemeente. De kandidaat moet hiervoor een visienota en een plan van aanpak indienen.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen de erfpachtakte opvragen via een mail naar info@berlaar.be. Kandidaturen kunnen worden ingediend tot en met donderdag 24 januari 2019.

 

Gepubliceerd op 19/12/2018