Berlaar start met quarantainecontrole

Berlaar start met quarantainecontrole

Eén van de cruciale middelen om het aantal besmettingen te beperken, is de quarantainemaatregel. In volgende situaties moet je verplicht in quarantaine:

-         Je testte positief op het coronavirus en bent dus besmet.

-         Je kwam mogelijk in contact met een besmet persoon. Je bent dan een hoog risicocontact waarbij het risico reëel is dat je ook besmet bent en het virus kan overdragen.

-         Je verbleef meer dan 48 uur in een rode zone (buitenland). Bij je terugkeer naar België moet je dan verplicht in quarantaine.

Een verplichte quarantaine betekent dat je jezelf moet laten testen op het coronavirus en daarna in je eigen woning blijft (je mag jezelf niet meer verplaatsen, ook niet om te gaan werken). Pas bij een negatieve test op de 7de dag van je quarantaine mag je de quarantaine stoppen. Maar blijf ook dan minstens nog een week waakzaam.

Opvolging

De quarantainemaatregel moet het risico dat je andere personen kan besmetten zo klein mogelijk houden. En net daarom is de maatregel zo cruciaal om potentiële uitbraken te vermijden.

De naleving van een quarantaine zal daarom streng gecontroleerd worden. Wie de regel niet naleeft, kan een straf of een boete krijgen. De controle gebeurt door de lokale politie (Berlaar-Nijlen). Zij ontvangen daarvoor de nodige informatie via de burgemeester op basis van het protocol rond quarantainehandhaving dat daarvoor werd afgesloten met het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Contactonderzoek

Wanneer je besmet geraakt, een besmet persoon je opgeeft als hoog risicocontact of je langer dan 48 uur in het buitenland verbleef, krijg je een lokale contactonderzoeker aan de lijn. Die voert niet de controle op je quarantaine uit, maar is er om situaties in onze gemeente in kaart te brengen en vooral om je te begeleiden en te informeren over welke stappen je moet ondernemen. We vragen graag om je medewerking tijdens deze gesprekken, alleen zo kunnen we uitbraken op ons grondgebied beheersen.

Meer weten?

- www.info-coronavirus.be

 

Gepubliceerd op 25/01/2021