Berlaar neemt deel aan Vlaamse Week tegen Pesten

Speelplein Kriebels

Op de slotdag van de 'Vlaamse Week tegen Pesten' beloont Tumult elk jaar jeugdorganisaties die zich actief engageren om pesten in hun werking tegen te gaan. Dit jaar kwam ons eigen Berlaarse Speelplein Kriebels daarin als sterkste naar voren. Zij mochten de 'Pesten, check it out'-prijs ter waarde van 1000 euro in ontvangst nemen. De prijs wordt uiteraard geïnvesteerd in de kinderen van het speelplein.

Berlaarse basisscholen

Ook de Berlaarse scholen spannen zich in tegen pestgedrag. Tussen 28 januari en 18 februari kregen de basisscholen bezoek van Levende Muziek, een gezelschap die muziek en theater brengt voor kinderen. In het kader van flankerend onderwijs kregen de kleuters en lagereschoolkinderen een interactieve voorstelling over pesten aangeboden. De foto's van de voorstelling vind je onderaan.

Deze actie draagt bij tot het realiseren van volgende SDG's:

Gepubliceerd op 26/02/2020