Berlaar is ‘Gezonde Gemeente’

Woensdagavond 22 mei tekende het lokaal bestuur van Berlaar het charter ‘Gezonde Gemeente’. Dat is een samenwerking tussen meerdere gemeenten die ernaar streven om hun preventief gezondheidsbeleid verder uit te bouwen en zo een omgeving te creëren die inwoners, bezoekers en werknemers voor de volle 100 procent stimuleert om gezond te leven.

Door het charter ‘Gezonde Gemeente’ te tekenen engageert Berlaar zich, samen met andere deelnemende gemeenten, voor een preventief gezondheidsbeleid dat inzet op gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Daarbij is samenwerken het sleutelwoord. Samen met partners als Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) wordt samengewerkt aan een lokaal preventief beleid waar aandacht voor gezondheid prioritair is. Door mensen de juiste informatie te verschaffen, hen te sensibiliseren en de leefomgeving aan te passen, inspireren gemeenten hun inwoners en medewerkers om gezonde keuzes te maken. Daarbij wordt rekening gehouden met lokale factoren. Het ondertekenen van het charter is daarnaast een antwoord op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s - Sustainable Development Goals). 

Het charter ‘Gezonde Gemeente’ is een initiatief van Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s ( Lokaal Gezondheidsoverleg), met als partners de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) met de steun van de Vlaamse overheid.

 

Deze actie draagt bij tot het realiseren van volgende SDG's:

  

 

Gepubliceerd op 22/05/2019