Bekendmaking - Terinzagelegging/PLAN-MER uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023 - 2028

OVAM heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsaval. Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 28 september 2021.

Download de kennisgeving

Opmerkingen kunnen tot en met 16 november 2021 bezorgd worden:

 • Online via een digitaal inspraakformulier
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER 0269
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
  (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0276   in de titel);
 • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis.

Beslissing over de inhoud

Na de terinzagelegging zal  het Team Mer een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellers van het plan-MER.

Gepubliceerd op 14/10/2021