Bekendmaking besluit deputatie wijziging Buurtweg 13, Hemelshoek, atlasgemeente Berlaar

Het hierna volgende besluit van de deputatie van 31 oktober 2019 met betrekking tot wijziging buurtweg nr. 13 te atlasgemeente Berlaar, wordt officieel bekend gemaakt vanaf zondag 24 november 2019 voor een duur van acht dagen.

Tegen de door de deputatie getroffen beslissing kan beroep worden ingediend. Dit beroep moet bezorgd worden aan de Gouverneur van de Provincie Antwerpen (Kon. Elisabethlei 22-24  2018 Antwerpen) binnen de vijftien dagen na het einde van de 8 dagen durende aanplakking.

Besluit deputatie 20191121

Gepubliceerd op 22/11/2019