Autodelen, iets voor jou?

Staat je wagen meer stil dan je lief is of heb je af en toe een (tweede) wagen nodig? Al aan autodelen gedacht? Bij autodelen gebruiken meerdere mensen één of meer gemeenschappelijke wagen(s). Je gebruikt de auto wanneer je hem nodig hebt. Wanneer je hem niet nodig hebt, kan iemand anders ermee op pad. Het bezit van een wagen wordt losgekoppeld van het gebruik, wat handiger maar zeker ook goedkoper is. Autodelen heeft tal van voordelen!

- Autodelen is goedkoper. Indien je een gedeelde wagen gebruikt, hoef je zelf geen wagen te kopen. Als eigenaar kan je je kosten delen met anderen.

- Autodelen is flexibeler. Je krijgt toegang tot verschillende types wagens.

- Minder auto’s op straat betekent ook meer ruimte voor leuke dingen!

- Je hebt meer contact met mensen in je buurt.

Wereldwijd ontstaan steeds meer nieuwe autodeelinitiatieven. Grosso modo kan je de initiatieven opdelen in autodeelaanbieders met eigen vloot en autodeelaanbieders met privé-wagens.

VORMEN VAN AUTODELEN

1. EIGENAAR ONTLEENT (PRIVE)WAGEN AAN GEBRUIKER

Door je aan te sluiten bij één van onderstaande autodeelaanbieders kan je als eigenaar of gebruiker beroep doen op een aangepaste autodeelverzekering, een online reservatiesysteem, bemiddeling bij schade en kan je in grote mate afspraken en regels zelf bepalen.

Kostendelend

Bij deze vorm van autodelen worden één of meerdere private wagens door verschillende (buurt)bewoners gedeeld volgens een kostendelend principe. De eigenaar maakt geen winst, maar krijgt de reële kostprijs van de wagen per gedeelde kilometer. Je kan kiezen om één of meerdere auto’s te delen binnen een kleinere gesloten groep (Cozycar) of om aan te sluiten bij één grote autodeelgroep van eigenaars en gebruikers waar alle deelauto’s voor alle leden beschikbaar zijn (Dégage).

 www.cozycar.be // www.degage.be

Vraag en aanbod

Een bedrijf stelt een online platform ter beschikking waarop eigenaars hun wagen kunnen registreren. Iedereen die zich vervolgens als gebruiker aanmeldt, kan elke wagen op het platform huren tegen een door de eigenaar bepaalde vergoeding (kilometerprijs en/of uurprijs). Een deel van deze opbrengst gaat naar het bedrijf voor het gebruik van het online platform, verzekering en pechbijstand. Dit autodeelsysteem wordt in de praktijk ook peer-to-peer (P2P) autodelen genoemd.

www.caramigo.be // www.drivy.be // www.tapazz.com

2. AUTODEELAANBIEDERS MET EIGEN WAGENS

Deze aanbieders stellen een wagenpark ter beschikking aan hun leden. Het wagenpark verschilt per aanbieder en kan uit verschillende modellen bestaan. De gebruiker betaalt aan de organisatie voor het gebruik van een wagen, per kilometer en/of per tijd. Ofwel moeten de deelwagens worden afgehaald en teruggebracht op dezelfde standplaats (‘stationbased autodelen’) ofwel moeten ze teruggebracht worden binnen een bepaalde zone (‘free-floating autodelen’). In dat geval dient de gebruiker te beschikken over een smartphone om de deelauto te lokaliseren. Wist je dat ook ‘one way’ autodelen bestaat? Daarbij kan je de deelauto in een ander(e) gebied of stad achterlaten. Vlaanderen wacht nog even op dergelijke aanbieders, maar in Brussel wordt dit wel al aangeboden (DriveNow, Zipcar ...).

www.bolides.be  // www.partago.be // www.zencar.eu // www.cambio.be // www.stappin.be // www.ecomobiliteitgent.be

Meer info op: www.autodelen.net

Autodelen, ook in Berlaar!

Ook in Berlaar wint autodelen aan bekendheid. Joke Van Ammel, één van onze inwoners, ging onlangs van start met een eigen autodeelgroep. Zij deelt alvast graag haar ervaringen.

“Ik woon sinds enkele maanden in Berlaar en werk in Open School Lier, waar ik Nederlandse les geef aan anderstalige volwassenen”, begint Joke. “Ik ga met de fiets of de trein naar het werk. Mijn auto gebruik ik alleen in het weekend, om mijn familie en vrienden te bezoeken die verder weg wonen of niet met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Omdat mijn wagen zo vaak stil staat en de facturen voor belastingen, verzekering, … wel blijven komen, ontstond bij mij het idee om mijn auto tijdens de werkweek ter beschikking van anderen te stellen. Twee jaar geleden, toen ik nog in Lier woonde, startte ik een autodeelgroep op met drie mensen uit de buurt. Dat initiatief wil ik nu ook in Berlaar verderzetten.”

Ondersteuning via Cozycar

“De eerste hindernis die je moet nemen, is de beslissing maken om je auto te delen. Je laat namelijk mensen die je (nog) niet kent je wagen gebruiken. Zodra je die keuze voor jezelf hebt gemaakt, kan je aan de slag gaan met de administratie. Je moet een speciale verzekering afsluiten op maat van autodelen, een contract opstellen, de kilometerprijs berekenen, … Maar gelukkig was er, in mijn geval dan, Cozycar. Dat is een vzw die ondersteuning biedt aan buren die onderling willen autodelen. Op hun website kan je standaardcontracten, berekeningsformulieren en informatie over verzekeringen vinden.”

Cozycar bood bovendien nog meer dan administratieve ondersteuning en een platform om autodelers te zoeken. “Ze organiseerden een heuse autodeelparty bij mij thuis”, vervolgt Joke. “Een autodeelmeester met een uitgebreide kennis over autodelen kwam uitleg geven en beantwoordde alle vragen die mensen bij het onderwerp hadden. Wanneer dat allemaal achter de rug was, startte ik met de promotie via flyers en berichten via Facebook.”

Goede afspraken, goede autodelers

“Om alles goed te laten verlopen, maak je vooraf duidelijke afspraken met de autodelers. Dat doe je over alles: de kilometerprijs, wie er naar de garage gaat, waar je de auto terugzet na gebruik, wat in geval van schade aan de auto, mogen er wel of niet huisdieren vervoerd worden, hoeveel dagen mag je de auto aan één stuk ontlenen, hoe reserveer je de auto, …”

Wat doe je echter als je de wagen onverwacht nodig hebt of als de afspraken niet nageleefd worden? “Onze afspraak is ‘eerst is eerst’. Als je de auto todch nodig hebt en je ziet dat iemand anders de auto gereserveerd heeft, dan kan je die autodeler contacteren om iets af te spreken. Maar als dat niet kan, zal je zelf een oplossing moeten zoeken. Als de auto niet wordt achtergelaten zoals afgesproken, of niet op het afgesproken uur, dan is dat uiteraard zeer vervelend. Ik probeer daarom steeds kort op de bal te spelen en spreek de autodeler onmiddellijk aan wanneer hij of zij het contract niet naleeft. Zelf heb ik dit tot nu toe éénmaal meegemaakt, waardoor ik mijn afspraak moest verplaatsen.”

“Driemaal per jaar komen we samen om te kijken of alles vlot verloopt en of we het contract moeten aanpassen.”

Waarom zou je autodelen aanbevelen aan andere inwoners?

“Uiteraard is dit een positief initiatief voor het milieu! Daarnaast leer je mensen uit de buurt kennen. En je deelt alle lasten, zowel de financiële kosten als de taakjes die bij het hebben van een auto horen: naar de garage gaan, administratie, naar de keuring gaan, de auto poetsen, …”

Vragen over autodelen of zin om aan te sluiten bij de autodeelgroep van Joke?

Contacteer Joke via joke.vanammel@gmail.com of 0495 16 29 36

Gepubliceerd op 18/04/2018