Nieuws - meest recent

De screeningsnota in verband met het al dan niet opmaken van een plan-MER voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'KMO-zone De Hutten - herneming bis' en de beslissing van 12 oktober 2017 daarover kunnen geraadpleegd worden in de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be en in het gemeentehuis van Berlaar.

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Berlaar maakt bekend dat er een openbaar onderzoek wordt ingesteld voor het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde Bedrijven fase 2'.

Het ontwerp kan van 17 november 2016 tot en met 16 januari 2017 elke werdag van 9 tot 12.15 uur geraadpleegd worden bij de gemeentelijke diensten (Markt 2, 2590 Berlaar).

Eventuele bezwaren of opmerkingen moeten uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek ingediend worden.

 

openbare onderzoeken

IVAREM heeft een aanvraag ingediend voor de verdere exploitatie, wijziging en uitbreiding van het containerpark (Hellegatstraat 2, 2590 Berlaar).

Het dossier met alle nuttige inlichtingen ligt ter inzage in het gemeentehuis (Markt 2, 2590 Berlaar). Dat dossier kan van vrijdag 29 juli tot en met zondag 28 augustus op alle werkdagen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis worden ingekeken.

Containerpark