Milieuvergunningen

VLAREM (Vlaams reglement op de Milieuvergunningen) legt bedrijven een vergunnings- of meldingsplicht op. Bedrijven dienen daarbij zelf na te gaan of voor hun activiteiten een milieuvergunning verplicht is.

VLAREM maakt een onderscheid in drie gradaties: klasse 1, klasse 2 of klasse 3. Die onderverdeling duidt op de graad van mogelijke hinder van je bedrijf voor mens en milieu. Volgende factoren spelen daarom een belangrijke rol bij de indeling in één van deze drie klasses: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

Klasse 1: Typerend voor grotere of risicovollere bedrijven. Het dossier moet ingediend worden bij de provinciale overheid. Het gemeentebestuur is één van de adviserende organen. Er vindt een openbaar onderzoek van 30 dagen plaats voorafgaand aan het advies van de gemeente.

Klasse 2: Typisch voor KMO's. Het dossier moet ingediend worden bij het gemeentebestuur. Afhankelijk van het bedrijf zal er ook extern advies worden ingewonnen. Er vindt een openbaar onderzoek van 30 dagen plaats voorafgaand aan de beslissing van de gemeente.

Klasse 3: Typerend voor kleine zelfstandigen en particulieren. Dit is geen echte vergunning, maar een officiële melding van de activiteiten die worden uitgevoerd.

Procedure

Ga eerst zelf na in welke klasse jouw bedrijf hoort op basis van de meest recente indelingslijst van VLAREM.

Afhankelijk van deze klasse, moet je een andere procedure volgen:

- Behoort je bedrijf tot klasse 1? Vraag dan een milieuvergunning aan bij de deputatie van de provincie. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4 tot 5 maanden.

- Behoort je bedrijf tot klasse 2? Vraag dan een milieuvergunning aan bij het college van burgemeester en schepenen. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3 tot 4 maanden.

- Behooort je bedrijf tot klasse 3? Dan ben je alleen verplicht dit te melden aan het college van burgemeester en schepenen.

Hulp bij de aanvraag van je milieuvergunning

- Neem contact op met de gemeentelijke milieudienst. Onze medewerkers helpen je graag verder.

- Via het digitale eMIL-loket kan je jouw aanvraag of melding online voorbereiden en valideren. Je moet daarna wel nog steeds de aanvraag afdrukken en aan de bevoegde overheid bezorgen.

Ook voor het verlengen of overnemen van een vergunning kan je terecht bij de milieudienst. Een aanvraag tot verlenging van een bestaande vergunning moet gebeuren tussen de 18de en 12de maand voor het verstrijken van de oude vergunning.

 

Zie ook

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
Meer
Alles weergeven