Milieu

Milieuraad

Bevoegdheden

Milieuhinder

Geluids-, geur-, stof-, rook- of lichthinder geven vaak aanleiding tot verstoring van het leefmilieu.

Bekendmaking openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Afval

Containerpark

De Berlaarse bevolking kan gebruik maken van alle door IVAREM uitgebate containerparken in de regio.

Huis-aan-huis afvalinzameling

De afvalophaling in Berlaar gebeurt door IVAREM (Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer Regio Mechelen).

Composteren

Thuiscomposteren is een goede manier om je hoeveelheden restafval te doen dalen.

Afvalkalender

De afvalophaling in Berlaar gebeurt door IVAREM (Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer Regio Mechelen).

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfs

Glasbollen

Glasafval wordt niet aan huis opgehaald.

Subsidies, belastingen en retributies

Ongewenste dieren en pesticiden

Nuttige links