Milieu

Milieuraad

Bevoegdheden

Milieuhinder

Geluids-, geur-, stof-, rook- of lichthinder geven vaak aanleiding tot verstoring van het leefmilieu.

Ambitieus klimaatactieplan 2030 goedgekeurd

De gemeenteraad van Berlaar keurde op 20 april het Klimaatactieplan Berlaar 2030 goed.

Bekendmaking openbare onderzoeken

Omgevingsvergunning digitale atlas der waterlopen

Kapvergunningen

Als je één of meerdere bomen wil vellen, hagen wil uitdoen of poelen wil dempen, heb je daarvoor een vergunning nodig.

Afval

Containerpark

De Berlaarse bevolking kan gebruik maken van alle door IVAREM uitgebate containerparken in de regio.

Huis-aan-huis afvalinzameling

De afvalophaling in Berlaar gebeurt door IVAREM (Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer Regio Mechelen).

Composteren

Thuiscomposteren is een goede manier om je hoeveelheden restafval te doen dalen.

Houtverhakseldag

Heb je je tuin voorbereid op de lente of winter en zit je nu met snoeiresten die je niet kwijt geraakt?

Afvalkalender

De afvalophaling in Berlaar gebeurt door IVAREM (Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer Regio Mechelen).

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfs

Glasbollen

Glasafval wordt niet aan huis opgehaald.

Bloeiend Berlaar

Bloeiend Berlaar - Bestel nu jouw gratis boom/struik

Eind 2019 werd de campagne 'Bloeiend Berlaar' in het leven geroepen om onze gemeente groen en landelijk te houden.

Bloeiend Berlaar: Infomoment 'Vergroen je (voor)tuin'

Kijk jij wel eens naar je tuin met de gedachte: dit kan eigenlijk wel wat groener?

Bloeiend Berlaar

Ken je ‘Bloeiend Berlaar’ al?

Subsidies, belastingen en retributies

Subsidies, belastingen en retributies

Neem voor meer informatie over niet-gemeentelijke premies zeker een kijkje op www.e

(Ongewenste) dieren en pesticiden

Nuttige links