Milieu

Milieuhinder

Geluids-, geur-, stof-, rook- of lichthinder geven vaak aanleiding tot verstoring van het leefmilieu.

Afval

Containerpark

De Berlaarse bevolking kan gebruik maken van alle door IVAREM uitgebate containerparken in de regio.

Huis-aan-huis afvalinzameling

De afvalophaling in Berlaar gebeurt door IVAREM (Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer Regio Mechelen).

Composteren

Thuiscomposteren is een goede manier om je hoeveelheden restafval te doen dalen.

Subsidies, belastingen en retributies

Nuttige links