Milieu

Milieuraad

Bevoegdheden

Milieuhinder

Geluids-, geur-, stof-, rook- of lichthinder geven vaak aanleiding tot verstoring van het leefmilieu.

Ambitieus klimaatactieplan 2030 goedgekeurd

De gemeenteraad van Berlaar keurde op 20 april het Klimaatactieplan Berlaar 2030 goed.

Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunning  OMG / SH / 0747

Kapvergunningen

Als je één of meerdere bomen wil vellen, hagen wil uitdoen of poelen wil dempen, heb je daarvoor een vergunning nodig.

Afval

Containerpark

De Berlaarse bevolking kan gebruik maken van alle door IVAREM uitgebate containerparken in de regio.

Huis-aan-huis afvalinzameling

De afvalophaling in Berlaar gebeurt door IVAREM (Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer Regio Mechelen).

Composteren

Thuiscomposteren is een goede manier om je hoeveelheden restafval te doen dalen.

Houtverhakseldag

Heb je je tuin voorbereid op de lente of winter en zit je nu met snoeiresten die je niet kwijt geraakt?

Afvalkalender

De afvalophaling in Berlaar gebeurt door IVAREM (Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer Regio Mechelen).

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfs

Glasbollen

Glasafval wordt niet aan huis opgehaald.

Bloeiend Berlaar

Bloeiend Berlaar

Ken je ‘Bloeiend Berlaar’ al?

Bomenactie

Eind 2019 werd de campagne 'Bloeiend Berlaar' in het leven geroepen om onze gemeente groen en landelijk te houden.

Berlaar viert Week van de Bij 2022 met Bijenfeest en bijenfietsroute

Ieder jaar organiseert het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid de Week van de Bij.

Subsidies, belastingen en retributies

Subsidies, belastingen en retributies

Neem voor meer informatie over niet-gemeentelijke premies zeker een kijkje op www.e

(Ongewenste) dieren en pesticiden

Nuttige links