Middenstandsvereniging

Voor meer informatie over de Berlaarse middenstand kan je terecht bij de middenstandsvereniging ZOB (Zelfstandige Ondernemers Berlaar). Een aantal winkeliers en ondernemers van Berlaar zijn lid van deze vereniging.

Deze vereniging zonder winstoogmerk heeft tot doel een aantal noden en behoeftes op syndicaal gebied bespreekbaar te maken voor haar leden en gezamenlijke standpunten te verdedigen. Ook gezamenlijke commerciële acties worden georganiseerd voor de leden. De werking is volledig gebaseerd op vrijwilligerswerk van een aantal bestuursleden.

ZOB is de Berlaarse afdeling van UNIZO.

 

Contact:

Voorzitter Willy Beullens

Hertstraat 23

2590 Berlaar

015 25 13 09

info@zobvzw.be

www.zobvzw.be