maatschappelijk werker

 

 

Het OCMW van Berlaar gaat over tot de aanwerving van een:

 

voltijds maatschappelijk werker

sociale dienst

niveau Bv

tijdelijk contract tot en met 31 december 2021 - startdatum voorzien op 1 juli 2021

 

AANWERVINGSVOORWAARDEN

  • het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma
  • het diploma van bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, of een daarmee gelijkgesteld diploma
  • ervaring niet vereist

 

TAKEN

De cliënten die werden toevertrouwd op hun maat begeleiden en ondersteunen om hen in staat te stellen  een maximale graad van zelfredzaamheid te behouden of opnieuw te verwerven.

De uitgebreide functiebeschrijving kan je terugvinden PDF icon functiebeschrijving

 

 

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN

  • bruto geïndexeerde aanvangsmaandwedde : € 2.509,44 excl haard- of standplaatstoelage
  • maaltijdcheques (8 euro), fietsvergoeding (24 cent)
  • hospitalisatieverzekering

 

SCHRIFTELIJKE KANDIDATUREN INDIENEN VIA MAIL

  • t.a.v. de personeelsdienst, Markt 1 in 2590 Berlaar
  • e-mail: personeel@berlaar.be
  • te bezorgen: curriculum vitae (liefst met foto), kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (Model 2 – max 3 maanden oud)
  • ten laatste op 23 april 2021. De datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend

 

AANWERVINGSPROCEDURE

De schriftelijke proef zal doorgaan op 29 april 2021 (vanaf 17u) en de selectiegesprekken zullen gevoerd worden  op 5 mei 2021.

Voor de vaststelling van de selectiecriteria wordt er verwezen naar de vereiste kennis, vaardigheden en attitudes zoals vermeld in de functiebeschrijving.

Om geslaagd te worden beschouwd dienen de kandidaten ten minste 60% te behalen op de gehele selectie.

 

HEBT U INTERESSE EN WENST U BIJKOMENDE INLICHTINGEN :

neem dan contact op met de personeelsdienst 03 410 19 00 (algemeen nummer, vraag naar Cindy Jacobs of Tine Van der Keilen), e-mail: personeel@berlaar.be.