Lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is het lokaal netwerk rond kinderopvang. Vertegenwoordigers van de diverse actoren (de opvang, scholen, jeugdwerk, ...), de gebruikers zoals oudercomités, ouders, het lokaal bestuur en ook andere belanghebbenden maken er deel van uit. Het lokaal overleg kinderopvang geeft advies aan het gemeentebestuur over het beleidsplan rond kinderopvang, de uitvoering ervan en over de uitbouw van kinderopvang binnen de gemeente.

Het beleidsplan is een belangrijke stap in het kinderopvangbeleid van de gemeente en het lokaal overleg kinderopvang blijft ook in de toekomst een belangrijke motor om het beleid inzake kinderopvang verder te verfijnen en om kinderopvang  laagdrempelig en betaalbaar te houden.

Het LOK organiseert jaarlijks infoavonden voor ouders, begeleiders, leerkrachten e.d. 

Samenstelling

Secretaris 
Jintse Boeckx
Pastorijstraat 60
2590 Berlaar

jinste.boeckx@berlaar.be

0472 58 19 04

Brochure Lokaal Overleg Kinderopvang 2022

Reglementen

Visietekst (GR 15/5/2018)

Organiek reglement (15/5/2018)

 

Verslagen

2021 2020 2019

 

oktober