Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO)

Bevoegdheden

Het gemeentebestuur wil ook een gezonde gemeente en tracht daarom haar steentje bij te dragen aan de gezondheid van haar burgers d.m.v. verschillende initiatieven. Dankzij sensibiliseringsacties en informatieverstrekking rond verschillende items over gezondheid wordt de burger zich meer bewust van het nut van bijvoorbeeld preventie en vaccinatie, gezonde voeding, roken e.d.

Bevoegde schepen: Ingeborg Van Hoof

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) is een samenwerkingsverband tussen gemeentebesturen, OCMW’s, huisartsenkringen en sociale organisaties die aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie willen werken. Het LOGO werkt mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen door overleg, informatie en coördinatie. De partner voor Berlaar is LOGO Mechelen.

Contactgegevens

LOGO Mechelen vzw
Paardenstraatje 35/1
2800 Mechelen

Tel. 015 43 63 66
Fax 015 43 02 29
info@logomechelen.be

Acties

Deze lokale acties komen elk jaar terug:
- Werelddag zonder tabak op 31 mei
- Sensibilisatie borstkankerscreening
- Griepvaccinatiecampagne

Vanuit de provinciale besturen worden eveneens campagnes gevoerd.